Usvojen Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Vijeće ministara BiH je utvrdilo prijedlog ovog zakona kojim se ova oblast usklađuje s međunarodnim standardima.
U novi tekst zakona inkorporirane su značajnim dijelom sugestije i primjedbe pristigle na raniji tekst zakona koji nije dobio parlamentarnu podršku, a koje nisu u suprotnosti s preporukama Odbora eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL).
Ovim zakonom definira se uloga Finansijsko-obavještajnog odjela (FOO) kao centralne jedinice koja prima, analizira i prosljeđuje informacije, podatke i dokumentaciju o sumnjivim transakcijama u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti.
Usvajanjem ovog zakona prevenira se negativno etiketiranje Bosne i Hercegovine u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, s ciljem harmonizacije krivičnog zakonodavstva BiH s međunarodnim pravom te njegova usklađivanja s preporukama Odbora eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL).
Kako je navedeno iz Vijeća ministara BiH, predloženim zakonom se izvršava i razgraničenje nadležnosti za pojedina krivična djela koja su sadržana i u krivičnim zakonima entiteta i Brčko Distrikta radi otklanjanja mogućih sukoba nadležnosti između njihovih policijskih i pravosudnih tijela.
Izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog, predviđene su strože kazne za krivična djela trgovine ljudima te se organizirana međunarodna trgovina ljudima propisuje kao posebno krivično djelo.
Zahtjev poslanika Denisa Bećirovića da se Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH razmatra po hitnom postupku, zbog nedostatka entitetske većine, upućen je Kolegiju na usaglašavanje.
Po hitnom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama BiH. Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona, koji je predložila Agencija za javne nabavke radi osiguranja kontinuiteta odlučivanja po svim žalbama u oblasti javnih nabavki.
Dopunama Zakona utvrđena je nadležnost Ureda za razmatranje žalbi sa sjedištem u Sarajevu za donošenje odluka po žalbama do uspostavljanja ispostava u Banjoj Luci i Mostaru, kako bi se osigurala nesmetana pravna zaštita u svim postupcima javnih nabavki.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close