Raif Seferović, ministar u Vladi ZDK, posjetio Općinu Visoko

Danas je u kabinetu općinske načelnice održan sastanak sa ministrom prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštitu okoline u Vladi ZE-DO kantona, gosp. Seferović Raifom i njegovim saradnicima.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj problematici iz oblasti putne infrastrukture,pokretanju aktivnosti na izradi planske dokumentacije, i aktuelnoj problematici iz oblasti ekologije.

Poseban akcent je stavljen na problem održavanja regionalnih cesta na području općine Visoko sa aspekta ljetnog i zimskog održavanja, aspekt sigurnosti na dijelu regionalne ceste Visoko – Kiseljak te planiranim investicijama iz oblasti putne infrastrukture, a koje finansira Vlada ZE-DO kantona.

Od planiranih projekata predviđena je rekonstrukcija mosta u naselju Seoča u iznosu od 365.000,00 KM, te finansiranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrsnica „ciglana“ i „naplatne kućice“. Ovim projektom pomenute raskrsnice bi dobile novo saobraćajno rješenje – kružni tok.

Ministar Seferović je, u nastavku sastanka, podržao pokrenute inicijative za izmjenu prostorno planske dokumentacije općine Visoko, a u saradnji sa Kantonalnim zavodom za urbanizam i prostorno uredjenje ZE-DO kantona – prvenstveno mislimo na Prostorni plan i Urbanistički plan.

Na kraju sastanka Općinska načelnica je upoznala prisutne o poduzetim aktivnostima općine Visoko na zbrinjavanju komunalnog otpada na području Općine Visoko, a ministar Seferović se osvrnuo na problem odlaganja organskog otpada te iznio plan rješavanja ovog pitanja na nivou ZDK.

www.magazinplus.eu – Općina Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close