Nermin Mandra održao press konferenciju povodom 100 dana obavljanja dužnosti

Povodom proteklih 100 dana obavljanja dužnosti, općinski načelnik Nermin Mandra  organizirao je jučer u svom uredu press konferenciju.

Prenosimo sažetak izlaganja načelnika na pressici, te sa gostovanja u programu Radija Kakanj koje je realizirano 4. marta 2013. godine.

Za samo tri mjeseca ostvaren totalni zaokret u odnosu prema poduzetništvu, investicijama, zapošljavanju…

Zajedno sa državnim službenicima u protekla tri mjeseca, posebno sa rukovodećim državnim službenicima, poduzeo sam energične mjere na lokalnom ekonomskom razvoju.

Mi smo pokrenuli aktivnosti u Poduzetničkoj zoni “Vrtlište”, raspisali smo konkurs, dali cijenu kvadratnog metra zemljišta po cijeni od 1 KM  i plus ostale pogodnosti…

Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o pogodnostima za izgradnju na privatnom zemljištu i takvi investitori sada ukoliko žele da grade u  Kaknju imaju mogućnost da budu oslobođeni rente, da se izvrši povrat rente nakon izgradnje objekta itd.

Ja sam sretan da nakon tri mjeseca imamo veliki interes za poslovnom zonom, komisija radi jedan vrlo ozbiljan i odgovoran posao, u ovoj komisiji su predstavnici svih političkih stranaka i tu nema mjesta za politiziranje.

Očekujem  da će se na narednoj sjednici OV izvršiti dodjela zemljišta privrednim subjektima koji su se prijavili na ovaj konkurs. Ko će dobiti zemljište, to će komisija odrediti. Nakon toga oni moraju ispoštovati zakonske odredbe u vezi urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje.

Već polovinom godine oni bi trebali imati odobrenja, tako da bi polovinom godine mogla početi izgradnja objekata u zoni. Već tada će biti prve aktivnosti na zoni, građevinski radovi i sl.

Konkretna zapošljavanja se mogu očekivati kada se fabrike izgrade.

Pored ovih aktivnosti mi imamo  konkretne razgovore i sa drugim investitorima.

Firme iz Visokog su se prijavile za investiranje u Kaknju.

Trenutno vodimo i vrlo intenzivne razgovore sa jednom hrvatskom kompanijom i ja bih evo mogao sa visokom stepenom vjerovatnoće kazati da ta kompanija dolazi, da će u startu otvoriti 30 radnih mjesta, da će u Kaknju investirati 7,5 miliona eura…

Nakon ovog kruga prodaje zemljišta na području PZ “Vrtlište” idemo sa prodajom još nekih lokacija u samom gradu koje će, uz pogodnosti za investiranje usvojene na posljednjoj sjednici OV, biti interesantne za investiranje.

Onaj ko razmišlja o biznisu, Kakanj će prepoznati kao mjesto u kojem je bolje i pogodnije investirati u odnosu na druge sredine.

Građani znaju da je eksploatacija na lokalitetu Stara jama završena. Završavaju se i procedure u vezi vraćanja ovog zemljišta Općini i mi tu planiramo napraviti jedan moderan uslužno-poslovni centar…

Radi se o prostoru od oko 70 duluma zemljišta u centru grada, to malo koja Općina ima, i neće biti fabrika na ovom jestu, ali će biti sadržaji koji su potrebni Kaknju i vjerujem da će, uz pogodnosti usvojene na Vijeću, biti zainteresiranih za to…

O Budžetu Općine Kakanj za 2013. godinu

Mi smo u ovom kratkom periodu usvojili nacrt Budžeta, proveli javnu raspravu, izradili i usvojili prijedlog Budžeta Općine Kakanj za 2013. godinu. Mnoge općine u kojima nije došlo do promjene načelnika još uvijek nisu taj dio posla uradile. Kroz Budžet smo promovirali politiku koju želimo voditi, a to je politika bez rasipništva, to je politika gdje smo smanjili plaće budžetskih korisnika, smanjili naknade vijećnicima, ukinuli isplate komisijama, smanjili smo i ograničili primanja upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća i javnih ustanova, ograničili primanja direktora javnih preduzeća i javnih ustanova, a plaće nekih direktora su u proteklom periodu bile i do 6.000 KM mjesečno. Donijeli smo jedan dokument koji se zove mjere štednje i nastojimo da ga se pridržavamo.

Uštede su zastupljene u svim segmentima, od štednje energenata do javne rasvjete itd.

To su nepopularne mjere, ali u situaciji u kojoj se nalazimo možemo nastaviti da tonemo dalje ili možemo to prekinuti i sačuvati ono što se može sačuvati. Put za čuvanje onoga što imamo je disciplina u trošenju i savjestan odnos prema budžetskim sredstvima.

Izdvojili smo značajna sredstva za nastavak radova na toplifikaciji u MZ Kakanj II, izdvojena su i sredstva za izradu projekata za proširenje mreže daljinskog grijanja na prigradska naseljena mjesta, izdvojili smo i sredstva za Dom kulture, a kroz programe utroška sredstava Budžeta planiramo izdvojiti još sredstava za završetak radova na obnovi kino-sale Doma kulture.

U Budžetu smo izdvojili sredstva za poticaje u privredi – 100.000 KM i poljoprivredi 150.000 KM…

Ekologija, uz privredu, u vrhu prioriteta

Želimo biti prva općina koja je riješila pitanje integralnog prikupljanja otpada, sa područja cijele općine, i iz Lipnice, i Brnjica, i Sopotnice… Moramo realizirati odvoz tog smeća.

Ja sam bliži rješenju da iz eko-fondova subvencioniramo odvoz smeća.

JP “Vodokom” je pripremilo određenu dokumentaciju, ja vjerujem da će ona ubrzo ugledati svjetlo dana. Naravno, moramo razmišljati o selektivnom prikupljanju otpada.

Ja sam razgovarao sa dva investitora koji žele kupiti naše smeće.

O objektu izgrađenom na lokaciji nekadašnjeg Partizana

Na jednoj od prvih sjednica na Općinskom vijeću bila je priča o objektu izgrađenom na lokaciji nekadašnjeg Partizana. Još uvijek se rješava na sudovima priča oko dodjele tog zemljišta i ko zna kako će to sve završiti. Ja se nadam da će se završiti povoljno po Općinu i Budžet Općine.

Želimo riješiti pitanje prostorija u vlasništvu Općine Kakanj u objektu izgrađenom na lokaciji nekadašnjeg Partizana.

U fazi smo razgovora sa suvlasnicima kako bi se odredio jedan bočni ulaz za prostorije u vlasništvu Općine Kakanj s ciljem da se sportski objekti stave u funkciju. Neophodno je i zasebno brojilo za utrošak električne energije. Potrebno je uplatiti još oko 7.000 KM kako bismo imali odvojeno brojilo i odvojen ulaz, tj. da bismo imali prostor neovisan od ostalih korisnika.

O pripajanju JP “Kakanj-sport” Javnoj ustanovi za kulturu

To je bila ideja i to stoji kao jedna od opcija. Smatramo da ćemo na taj način moći lakše i više pomoći kakanjskom sportu. Postoje mnoge dileme oko mogućnosti finansiranja JP “Kakanj sport” iz Budžeta. Preduzeća se prave da proizvode dobit i da posluju u skladu sa tržišnim uslovima. JP “Kakanj sport” u ovim okolnostima ne može poslovati tržišno. Mi ćemo u budućem periodu predložiti likvidaciju JP “Kakanj sport” i pripajanje Javnoj ustanovi za kulturu.

O javnim preduzećima i javnim ustanovama

U segmentu javnih preduzeća i javnih ustanova želimo da napravimo jednu konsolidaciju, da razvijamo ova preduzeća i ustanove kao značajan općinski potencijal sposoban za investiranje u razvojne projekte, ali i sposoban da postojeću djelatnost unaprijedi na maksimalno mogući nivo.

O saradnji sa Općinskim vijećem Kakanj

Ističem vrlo dobru saradnju sa Općinskim vijećem i sa predsjedavajućim Vijeća. Vijeće je dokazalo na nekoliko značajnih tačaka ili značajnih pitanja ozbiljnost. Vijećnici su bili jednoglasni skoro kod svih pitanja koja se odnose na lokalni ekonomski razvoj i na stvaranje ambijenta za bolje i lakše investiranje u Kaknju.

O jednosmjernom saobraćaju

Nekada davno ljudi su prepoznali potrebu da se izgradi saobraćajnica desnom obalom Zgošće, pa su opet neki ljudi prepoznali potrebu da se ova saobraćajnica poveže na više mjesta sa glavnom gradskom ulicom, a sve su to bile uvodne aktivnosti za ovo što se sada desilo.

Lično smatram da Kakanj nema alternativu. Ne može se saobraćaj ovolikog broja vozila odvijati kroz jednu ulicu.

Ja sam u subotu iskoristio priliku i dan kada je pijaca, napravio sam dva kruga kroz grad, i nigdje nisam stao.

E sada, postoje oni koji gledaju crno-bijelo, pa ne sviđa im se što se u određenom trenutku napravi gužva kod Kaome i kažu da su protiv jednosmjernog saobraćaja, a ovaj problem postoji kada radnici RMU idu na posao i to traje 5 minuta. Ali i to treba rješavati, i ovaj most kod Kaome proširiti. Pa sada kada proljeće dođe treba iscrtati horizontalnu signalizaciju ili čak kružni tok saobraćaja uspostaviti kod Kaome.

Koristi se sad razna argumentacija. Te nema autobuskog stajališta niz grad u Ulici branilaca, a kao na glavnoj je bilo. Nije bilo, stajali su kod fontane, a ono nije autobusko stajalište, stajali su i u centru grada, stane autobus i zaustavi cjelokupan saobraćaj.

Neke se radnje žale da je manji pazar, pa nije se  ni prije smjelo zaustavljati na cesti, a parkinga ima preko puta dovoljno. Ko zna iz kojih je razloga pazar manji, znaju to i oni, znamo i mi kakav je januar i februar, ali eto, traže se razlozi u nečem drugom.

Postoje taksisti koji negoduju, koji kruže kroz grad, zaustavljaju se na mjestima gdje se ne smiju zaustavljati, kupe putnike gdje ne bi smjeli kupiti, pri čemu čine prekršaj. A postoje taksi stajališta.

Mislim da treba raditi na poboljšanju jednosmjernog  saobraćaja, da se popravi ono što nije dobro, i ono što je dobro treba još više unaprijediti.

Osim toga, otvaramo ovaj dio grada. Već se gradi jedan objekat, namjeravamo ubrzo licitirati i prostor ispod zgrade “Elektro Kakanj”. I za ove lokacije ima interesanata.

O izmjenama u organizaciji službi

Nismo vršili kadrovske promjene i vjerovatno ih nećemo ni vršiti. Mi ćemo izvršiti izmjenu sistematizacije, ne da bismo napravili kadrovske promjene nego da bismo organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta učinili funkcionalnijim.

Uočio sam određene nelogičnosti u sistematizaciji. Recimo, referent za održavanje informacionih i telekomunikacionih tehnologija u Općini Kakanj po zanimanju je trgovac.

Jesam razriješio vršioca dužnosti pomoćnika načelnika za civilnu zaštitu. Jedan od razloga zašto sam to učinio je taj što je Fond za vatrogastvo funkcionisao tri godine bez upravnog odbora, što su vršene isplate bez programa utroška, samim tim bez saglasnosti upravnog odbora, i što se tri godine nije podnio izvještaj o utrošenim sredstvima.

Osoba koja je isplaćivala nije ovlaštena da vrši isplaćivanje, nema specimen na banci, i u najkraćem, za tri godine je isplaćeno 153.000 KM bez programa, bez upravnog odbora, bez ovlaštenja.

Za radno mjesto pomoćnika načelnika za civilnu zaštitu raspisan je konkurs, konkus je zatvoren i u skladu sa zakonom bit će imenovan pomoćnik načelnika za CZ.

Očekujem promjene u Službi za poduzetništvo, formiranje Službe za društvene djelatnosti, formiranje ureda interne kontrole pri uredu načelnika…

O onom što je zatekao stupanjem na dužnost načelnika

Zatekao sam deficit od skoro milion KM, vladala je nedisciplina u trošenju budžetskih sredstava i to se posebno vidi iznutra, zatekao sam praznu kasu, zatekao sam trom, apatičan i bezidejan odnos prema poduzetništvu, prema radnim mjestima… Nije bilo inicijative, nije bilo konkretnih aktivnosti kako bi se Kakanj učinio prihvatljivim za investitore. Neko će kazati “evo poslovna zona”. Da, ali se ona radi od 2004. godine, pomjerani su rokovi za njeno pokretanje, i evo, napokon se ovih dana ove aktivnosti privode kraju.

Zatekao sam neuređen sistem funkcionisanja civilne zaštite.

Zatekao sam veliko rasipništvo u trošenju budžetskog novca, zatekao sam teško stanje u sportu, zatekao sam srušen Dom kulture, 9 mjeseci nakon urušavanja nije bilo čak ni idejnog projekta sanacije krova Doma kulture, zatekao sam loše stanje gradske i prigradske infrastrukture…

Zatekao sam bježanje od problema i velikih poslova i strateških projekata, bavljenje sitnim stvarima i privlačenje pažnje javnosti na nešto od čega se ne živi…

www.magazinplus.eu – Općina Kakanj

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close