RAHMETLI ALIJA IZETBEGOVIĆ JE UVAKUFIO 5 MILIONA MARAKA VRIJEDNU POKRETNU IMOVINU

Na društvenim mrežama od prije nekoliko dana jedna od najaktuelnijih fotografija jeste Vakufnama iz koje je vidljivo kako je rahmetli Alija Izetbegović uvakufio dio pokretne imovine u iznosu od 5 miliona maraka.

Naime, Stranka demokratske akcije je 1997. godine osnovala Fond za djelatnost obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka pod nazivom „BOŠNJACI“, iz sredstava koja su Aliji Izetbegoviću, predsjedniku Predsjedništva BiH, uplaćena prema odluci donatora, naroda Kraljevine Saudijske Arabije, broj 4504 od 28.08.1995. godine.

U želji da unaprijedi rad Fonda i oslobodi ga od bilo kakvih političkih i drugih konotacija, te u svrhu činjenja trajnog dobra, rahmetli Alija Izetbegović je 16. aprila 2001. godine (22. maharrema 1422. po hidžri), uvakufio sredstva koja su u formi osnivačkog udjela uplaćena u Fond. Uvakufljenje je izvršeno u korist Vakufske direkcije u Sarajevu.

Vakufska direkcija je preuzela osnivačka prava nad Fondom „Bošnjaci“ i samim time sva imovina Fonda sa svim pravima i obavezama koje je Fond do tada ostvario prešla je u vlasništvo Vakufske direkcije.

Preuzimanjem osnivačkih prava, Vakufska direkcija je izvršila izmjene i dopune Statuta, Odluke o osnivanju i drugih normativno-pravnih akata Fonda kojim se reguliše njegov rad i funkcionisanje u novim uvjetima.

Prema vakufnami koju je Vakufska direkcija izdala rahmetli Aliji Izetbegoviću 2001. god. prihodi od imovine se imaju koristiti u svrhe obrazovanja, nauke i kulture, a posebno materijalnog pomaganja Gazi Husrev-begove medrese i Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu.

Vakufska direkcija je preuzela obavezu da sa uvakufljenom imovinom upravlja savjesno kako to pravila uvakufljenja zahtijevaju, da uvećava vrijednost uvakufljene imovine, te da nastoji da u tom poslu ne učini loše djelo. Vakufska direkcija će u korist očuvanja ovog vakufa, angažirati najstručnija lica koja ocijeni da mogu svojom strukom i znanjem doprinijeti unapređenju uvakufljenje imovine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close