Radomir Lazić: Šta je vitalni nacionalni interes?

Piše: Radomir Lazić

Šta je vitalni nacionalni interes?

Zaštita vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnih naroda jeste tzv. ‘mehanizam’ unutar Doma naroda Parlamenta BiH kojim bi se trebalo osigurati da se ni jedna odluka “od vitalnog nacionalnog interesa” ne donese protivno interesima bilo kojeg konstitutivnog naroda.

Ustav BiH ne daje definiciju pojma (entitetski ustavi daju, op.pr.), tj, ne objašnjava šta su to/šta je to vitalni nacionalni interesi u ovoj zemlji, pa državni Ustavni sud ovaj pojam tumači od slučaja do slučaja.

U Federaciji BiH, u Ustavu, postoji definicija. U amandmanu XXVII istaknuto je da su vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda: – ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti;

– identitet jednog konstitutivnog naroda;

– ustavni amandmani;

– organizacija organa javne vlasti;

– jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;

– obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno nasljeđe;

– teritorijalna organizacija;

– sistem javnog informisanja.

Znači nema  ekonomskog podrivanja BiH niti ber jednog od entiteta.

Predlažem svim plenumima građana da sve svoje zahtijeve svedu na samo jedan.

Donošenje zakona o veleizdaji ili nacionalnoj izdaji zbog podrivanja ekonomskog sistema zemlje.

Član 1.

Kazniće se kaznom zatvora u trajanju od 5 do 20 godina i konfiskovanjem cjelokupne imovine svako za koga je nepobitno utvrđeno da je učestvovao, pomagao i sakrivao počinioce.

Treba li vam još nešto ? Okanite se i Dejtona II i Fulea. Niko nam ne može pomoći osim sami sebi.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close