Putem projekta Zero Waste do promocije turističkih potencijala

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je jedan od učesnika u IPA Adriatic programu pod nazivom Zero Waste.

“U jadranskom području, postoje različiti događaji koji privlače tisuće i tisuće ljudi i kao takvi pozitivno utječu na lokalno gospodarstvo. Obzirom da znamo da za popularnost jedne turističke destinacije i njihove što bolje posjećenosti, važnu ulogu ima i ponuda događanja i manifestacija koje će privući što veći broj turista, a time i povećati priliku za povećanjem prihoda. Ipak, u isto vrijeme, moramo biti svjesni da takva velika okupljanja donose sa sobom ne samo veću potrošnju vode i energije, već i stvaranje različitih vrsta otpada”, pričaju za eKapiju iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Takva masovna okupljanja imaju negativne učinke, zbog čega je i ovo ministarstvo riješilo da, kroz projekat Zero Waste, smanji negativne učinke velikih okupljanja, te osmisli mehanizam kojim će na licu mjesta tijekom trajanja tih događanja i manifestacija recikliranjem i odvajanjem otpada na mjestu njegova nastanka, te edukacijom građana, pokazati da se politika održivog turizma može postići i uz usvajanje “zelenih” akcija. Projekat će iskoristiti dosadašnja pozitivna iskustva nekih od partnera na smanjenju otpada u gospodarskim aktivnostima, a ima za cilj razmjenu najbolje prakse s drugim partnerima (kako kvalitetnim metodologijama tako i konkretnim primjerima).

Inače, termin Nula otpad (Zero waste) je filozofija koja potiče redizajn resursa životnog ciklusa, tako da se svi proizvodi ponovno koristite.

“Cilj Zero Waste-a, koji je etičan, ekonomičan, učinkovit i vizionaran, je da vodi ljude u promjenama svojih životnih stilova i dosadašnjih praksi. Implementacija projekta Nula otpada predstavlja ustvari kako ekonomičnu tako i ekološku alternativu,  jer otpad predstavlja značajnu količinu zagađenja u svijetu, a putem ovoga projekta bi se njegov negativan učinak minimalizirao”, kazala nam je Mija Martina Barbarić, stručni suradnik odnosa s javnošću i međunarodnih odnosa u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Do postizanja ciljeva projekta, iz ovog ministarstva ističu da su planirali doći putem Zero Waste evenata. Riječ je o koncertima, festivalima, sportskim događanjima, koji privlače veliki broj ljudi, a na kojima su organizatori dužni planirati unaprijed kako će se smanjiti  količina otpada koji će nastati tijekom tog događaja, educirajući i informirajući stanovništvo, postavljajući različite bannere, plakate i informacije vidljive svima, putem Zero waste web stranice, postavljajući  određene i adekvatne sortirne male stanice, u koje će se prikupljati i sortirati različite vrste otpada koje se mogu ponovno reciklirati kao i kompostni materijali, poput papir čaša, tanjira i plastičnih boca s vodom.

U ovom projektu će sudjelovati prevenstveno lokalne zajednice i menadžmenti/organizatori određenih eventa, koji su trenutačno nominirani u Pilot projektu, koji će opet uvezati sve ključne aktere sa područja lokalne zajednice kako bi se strategija ZERO WASTE projekta realizirala, a ciljevi postigli u što boljem postotku.

“Inače, ciljevi projekta ZERO WASTE su jačanje održivog razvoja kapaciteta na području Jadrana kroz dogovorene strategije gospodarenja Zero Waste, očuvanje i zaštita okoliša, promocija turističkih potencijala, jačanje svijesti i edukacija lokalnog stanovništva, smanjiti negativan utjecaj stvaranja otpada na događanjima i festivalima te iste resurse ponovno koristiti i pretvoriti u priliku za rast za lokalne zajednice, promovirati turističku ekonomiju u kojoj konzervacija, obnavljanje i oporaba su ključne riječi nove kulturne spoznaje po razvoju integriranih i specijaliziranih turističkih paketa, poticati i promicati dobre odnose sa susjednim državama i skladan održivi razvoj više i manje iskusnih jadranskih područja”, kaže Barbarićeva.

Projekat je započeo prošle godine u mjesecu listopadu, a njegovo trajanje je planirano 33 mjeseca, odnosno do 2015.g.

Sam projekat je podijeljen u nekoliko faza. Do sada je urađena web stranica, kao i svi popratni vizuali, promotivni materijali, brošure i newsletter, a odabrani su i događaji u svim državama koje sudjeluju ovom Projektu,  na kojima će se promjenjivati ciljeve-nula otpada, i koji će se ustvari pratiti i ocjenjivati, te na kraju dobiti rezultate dobre prakse, koja će služiti za buduće projekte.

Kada je u pitanju FBiH, i kada je u pitanju Federalno ministarstvo okoliša i turizma, oni su nominirali projekat Una regata. Razlog nominacije ovog događaja je što se održava u NP Una, jedinom nacionalnom parku u FBiH, gdje se svi, a pogotovo lokalno stanovništo mora odnositi sa puno pažnje prema prirodi, a i jer je riječ o manifestaciji sa dugom tradicijom održavanja, kao što posjeta i broj sudionika iz godine u godinu raste.

“Željeli bismo da tradicionalna manifestacija koja se održava u NP Una, bude za primjer ostalim manifestacijama obzirom da je naša uloga koordinacija lokalne zajednice i samih organizatora, pomaganje u edukaciji stanovništva (tiskanjem brošura, newsletter-a, promotivnih materijala), a na organizatorima je praktični dio implementacije projekta, odnosno omogućiti da tijekom trajanja manifestacije, svi prisutni budu upoznati da mogu i trebaju odvajati otpad, te na takav način reduciraju njegovu količinu, omogućuju njegovu ponovnu uporabu obzirom da će se reciklirati, a ujedno biti osvješteniji i ekološki više motivirani, da svatko od nas ustvari je važan faktor u zaštiti i očuvanju okoliša, a sa čistim okolišom promoviramo i naše turističke potencijale”, kazala je Barbarićeva.

Prije nekoliko dana puštena je u rad i stranica www.zerowastevents.eu, gdje se mogu pronaći sve informacije oko samog projekta i njegovog razvoja, sudionika, primjera dobre prakse, kako bi javnosti i krajnjim korisnicima bili na raspolaganju pružiti odgovore na sva njihova pitanja.

A. Šulović

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close