PSBiH: Dom naroda podržao principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici podržao principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Poslanica u Predstavničkom domu PSBiH Ismeta Dervoz je, uime predlagača, kazala da se predložene izmjene i dopune odnose na nekoliko članova Izbornog zakona, a koje bi dovele do njihovog usaglašavanja sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH.

– Izmjene i dopune zakona dovele bi do uskađivanja sa Zakonom o ravnopravnoisti spolova BiH, odnosno odredbama zakona koje kažu da ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen u najmanjem procentu od 40 posto. Nadam se da će se podrškom ovim izmjenama i dopunama dovesti do situacije u kojoj će u BiH manje zastupljeni spol, a to je još uvijek ženski, imati mogućnost da ravnopravno sudjeluje u procesima odlučivanja i naročito izbornom procesu, kazala je Dervoz.

Delegati su podržali i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH,  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH te Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane i sigurnosti BiH.

Dom naroda je na današnjoj sjednici potvrdio Odluku o učešću jedinice vojne policije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snaga međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan.

Usvojen je Izvještaj o provođenju mjera Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo s BiH 2008. – 2012.

DOM NARODA PSBiH PODRŽAO PRINCIPE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici podržao principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Poslanica u Predstavničkom domu PSBiH Ismeta Dervoz je, uime predlagača, kazala da se predložene izmjene i dopune odnose na nekoliko članova Izbornog zakona, a koje bi dovele do njihovog usaglašavanja sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH.

– Izmjene i dopune zakona dovele bi do uskađivanja sa Zakonom o ravnopravnoisti spolova BiH, odnosno odredbama zakona koje kažu da ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen u najmanjem procentu od 40 posto. Nadam se da će se podrškom ovim izmjenama i dopunama dovesti do situacije u kojoj će u BiH manje zastupljeni spol, a to je još uvijek ženski, imati mogućnost da ravnopravno sudjeluje u procesima odlučivanja i naročito izbornom procesu, kazala je Dervoz.

Delegati su podržali i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH,  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH te Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane i sigurnosti BiH.

Dom naroda je na današnjoj sjednici potvrdio Odluku o učešću jedinice vojne policije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snaga međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan.

Usvojen je Izvještaj o provođenju mjera Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo s BiH 2008. – 2012.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close