Kultura

Promocija inicijative za obilježavanje Svjetskog dana izbora: 4. februar 2016.godine

Na trećoj konferenciji Globalne izborne organizacije (Global Election Organization-GEO) održanoj  u Siofoku u Mađarskoj, 2005. godine , izborni stručnjaci iz cijelog svijeta su poslali bitnu poruku  o potrebi jačanja procesa demokratskog razvoja u cijelom svijetu.

Tom prilikom je prvi četvrtak u februaru, svake godine,  predložen  kao dan za obilježavanje Svjetskog dana izbora obzirom da je većina međunarodnih sporazuma na polju izbora potpisana na ili oko ovog datuma.

U Bosni i Hercegovini  ova manifestacija se obilježava od 2006.godine, a ove godine Centralna izborna komisija BiH, će  u saradnji sa  općinskim  izbornim administracijama i drugim zainteresiranim akterima organizovati  aktivnosti u okviru ”Mjeseca promocije slobodnih i demokratskih izbora”.

Jedna od značajnijih aktivnosti je Projekt:”Procjena mogućih tehničkih poboljšanja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a u okviru prezentacije ”Upotreba naprednih tehnologija u izbornom procesu”, a koja obuhvata   i  inicijalnu primjenu  elektronske olovke, u procesu glasanja i prebrojavanja glasova, kao i druge elektronske opreme koja se koristi u izbornom procesu.

S ciljem zaštite integriteta izbornog procesa u cjelini, inicirani način u procesu glasanja i prebrojavanja glasova , a prema iskustvima izbornih sistema zemalja  u kojima se primjenjuje, ukazuje  na  način poboljšanja brzine i tačnosti pri procesima prebrojavanja glasova.

Prezentacija Projekta će se održati 09. februara 2016. godine u 10.00 sati, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu  osnovne  postulate izbornog procesa zagarantovane Izbornim zakonom BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima u pogledu prava svakog građanina da bira i bude biran, u okviru slobodnih i demokratskih izbora, glavni  cilj ove inicijative je promoviranje međunarodnih standarda za poštene i transparentne izbore i podizanje svijesti o važnosti izbora za demokratski proces među biračima, izbornoj administraciji, političkim strankama i drugim političkim subjektima  kao i svim drugim učesnicima izbornog procesa.

Visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close