Projekat WIDER: Poziv za izražavanje interesa pružaocima usluge konsaltinga

Projekat WIDER pokreće Poziv za izražavanje interesa sa ciljem selektiranja pružaoca usluga konsaltinga za osnivanje transnacionalne liste eksperata koji će podržati implementaciju Inovacija-vaučer šeme za pomoć malim i srednjim preduzećima (u nastavku skraćeno kao MMSP) da premoste jaz u sektoru inovacija.

Glavni cilj projekta WIDER je doprinijeti identifikaciji i jačanju kapaciteta za inovacije, upravljanju znanjem i umrežavanju MMSP-a Mediterana u cilju poboljšanja položaja novih proizvoda MMSP-a kroz cijeli lanac nabavke, a u okviru eko pametnih kuća za aktivan i samostalan život starijih u sedam regionalnih industrijskih područja Mediterana.

S ciljem da se stvori kulturološki pomak u pristupu inovacijama i poboljšanju energetske efikasnosti unutar zajednice srednjih i malih preduzeća, te da se ojača korisničko-orijentisan pristup inovacijama, WIDER će dati podršku implementaciji odabranih inovativnih projekata MMSP-a unutar WIDER pilot partner regije, a u sklopu WIDER Inovacija-vaučer šeme. Kompanije će dobiti priliku za poboljšanje vrijednosti svojih proizvoda i/ili priliku da se pozicioniraju lakše na novonastalim inovativnim tržištima.

Cilj Inovacija-vaučera jeste da se izgrade veze između pružaoca usluga konsaltinga i MMSP-a koje omogućavaju da se poduzetnici koncentriraju na vođenje poslova dok pružaoci usluga konsaltinga pronalaze rješenja koja bi mogla podići nivo poslovanja kompanije na viši nivo.

Svi zainteresovani pružaoci usluga konsaltinga iz javnog i privatnog sektora uključujući univerzitete i fakultete, istraživačke i tehnološke organizacije i tehničke konsultantske kuće, IP specijalisti ili stručnjaci iz oblasti dizajna, pozvani su da pošalju svoju prijavu i registruju se kao pružaoci usluga konsaltinga na WIDER transnacionalnoj listi.

Rok za prijem formulara izražavanja interesa je 30. april 2014.

Bh. partner je Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close