BiHPrivreda

Proizvodnja šumskih sortimenata u BiH veća za 1,06 posto

Agencija za statistiku BiH je objavila da je proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća manja za 1,62 posto, dok je proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta veća za 3,6 posto.

Proizvodnja trupaca četinara u prvom tromjesečju manja je za 0,49 posto u odnosu na isti period lani, dok proizvodnja trupaca lišćara bilježi rast od 5,99 posto.

Rast proizvodnje od 25,4 posto bilježi se kod jamskog drveta četinara, a kod ostalog dugog drveta lišćara 17,19 posto.

Rast proizvodnje od 16,21 posto bilježi se i kod prostornog drveta lišćara.

Pad proizvodnje je zabilježen kod jamskog drveta lišćara u visini od 41,29 posto, kod ostalog dugog drveta četinara u visini od 2,3 posto, te pad proizvodnje kod prostornog drveta četinara od 11,46 posto.

U prvom kvartalu ove, u odnosu na isti period prošle godine, zabilježen je rast proizvodnje od 1,06 odsto kod ogrijevnog drveta lišćara.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close