BiHPrivreda

Proizvodi koji nisu odgovarajuće tretirani, neće moći na tržište EU

Vanjskotrgovinska komora BiH je obaviještena od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o uticaju Uredbe Evropske unije 528/2012 o biocidnim proizvodima na uvoz proizvodene robe u Evropsku uniju (EU).

Ova uredba sadrži odredbe koje se primjenjuju i na robe koje su tretirane proizvodima koji sadrže biocidne substance.

Uredba EU broj 528/2012 koja se odnosi na dostupnost i korištenje biocidnih proizvoda (BPR) na tržištu EU, se primjenjuje od 1. septembra 2013. godine. Uredba sadrži regulative koje se ne odnose samo na biocidne proizvode nego i na proizvedenu robu koja je tretirana ili sadržava biocidne supstance. Tako proizvedene robe su definisani članom 3 (I)(I) ove uredbe kao „tretirani proizvodi“, te se i na njih primjenjuje poseban pravni režim.

Na ovaj poseban režim se želi skrenuti pažnja jer to može imati značajan uticaj na trgovinu, ako privredni subjekti ne iskoriste pogodnosti trenutnog perioda tranzicije, da mogu proizvoditi robu koja je prihvatljiva za izvoz u EU.

Član 58 (2) o biocidnim proizvodima sadrži i odredbu da tretirani proizvodi mogu biti prisutni na tržištu EU, ako su isti tretirani aktivnim supstancama koje su od strane EU odobrene za tu namjenu. Ova uredba se primjenjuje i na tretirane proizvode uvezene iz „trećih“ zemalja, te je za njih izuzetno važna.

Proizvođači iz trećih zemalja, koji imaju proizvodnju roba kao što su: IT ili elektronska oprema, namještaj, tekstil, automobili, moraju proizvoditi takve robe koje će biti u potpunosti u skladu sa uredbama o proizvodima tretiranim biocidnim supstancama.

Zbog člana 94 o biocidnim proizvodima, trenutno je tranzicijski period, ali od 1.marta 2017. godine proizvodi koji nisu odgovarajuće tretirani, neće biti odobreni za tržište EU.

Za prozvode koji trenutno nisu odgovarajuće tretirani, proizvođačima su dostupne različite opcije. Proizvođači se mogu preusmeriti na primjenu već odobrenih supstanci ili supstanci koje su u procesu evaluacije od strane Evropske unije, te direktno ili putem treće strane da podnesu aplikaciju do 1. septembra 2016. godine za odobrenje aktivnih supstanci korištenih za tretman ili su obuhvaćene odredbom Evropske agencije za hemikalije.

Zbog važnosti ovih uredbi, Evropska komisija je napravila listu „Najčešće postavljenih pitanja u vezi sa tretiranim proizvodima“ koja je dostupna na web stranici: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close