Prof. dr Izet Smajević: Komentar na Saopštenje za javnost JU “Dom zdravlja” Visoko

Moj komentar na Saopštenje za javnost JU “Dom zdravlja” Visoko je sljedeće:

1. Ja nisam obavezan pisati žalbu Domu zdravlja Visoko (imam pravo da ne iskoristim pravo!).

2. Ja sa javnošću nisam podijelio svoje utiske, nego sam prepričao događaj.

3. Dijelovi Saopštenja daju osnovu da se pomisli da su u Domu zdravlja Visoko svjesni da njihov rad ili rad nekih njihovih kolega ne može izdržati kritiku javnosti, a ta je kritika i potrebna i poželjna – jer oni rade javni posao važan za svakog pojedinca i sve nas zajedno.

4. Preporučujem odgovornima (i ostalima) u Domu zdravlja Visoko da obrate pažnju na komentare javnosti vezane za prepričani događaj: evidentno je, da je veliki broj građana imao slična iskustva, a većina njih ne žele ili nemaju hrabrosti da se javno oglase – to što se oni ne oglašavaju javno, međutim, ne znači da je sve uredu.

5. Cijelo saopštenje je složeno od paragrafa, članova i stavova Zakona, a ne dotiče se suštine. Uočite da sam napisao da smo dotična gospođa ljekar i ja “bili sami” u hodniku. Dakle osim mene, pacijenata nije bilo – kakav termin!? kakvi paragrafi? Također ni riječi izvinjenja vezano za evidentno neprofesionalno ponašanje: odbijanje da radi posao, “presijecanje” izjave pacijenta, nespremnost da se sasluša, pušenje u zdravstvenoj ustanovi – i to tokom razgovora sa pacijentom i drugo o čemu sam već pisao.

Da, slažem se, poštujmo zakone i procedure za naše dobro – ja sam baš zato i reagovao.

I na kraju, uprkos ovom događaju koji je za svaku osudu i ilustrativan je, ali nije planetaran, ja ne nosim negativan naboj prema ljekaru gospođi Blagojević, koju ja i dalje prihvatam kao mog ljekara porodične medicine.

Prof. dr Izet Smajević

Vezani tekstovi:

Prof. dr Izet Smajević: Iskustvo u Ambulanti porodične medicine Visoko

Demant: Teksta Izeta Smajevića o njegovom iskustvu u ambulanti Doma zdravlja Visoko

“Dom zdravlja” Visoko: Pacijent nije koristio svoje pravo po Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close