PolitikaVisokoZDK

Prof.dr Amir Ganić: Zašto građani plaćaju greške državne administracije

KLUB ZASTUPNIKA ASDA U SKUPŠTINI ZDK

Zastupničko pitanje MINISTARSTVU ZA PRVOSUĐE I UPRAVU

 

Predmet: zastupničko pitanje;

Poštovani,

Zašto se vrši naplata građanima za administrativne greške u zvaničnim aktima-dokumenitima, načinjenim od strane administrativnog osoblja.

Obrazloženje

Administrativno osoblje Zemljišno-knjižnog (ZK) ureda Suda u Visokom je načinilo grešku prilikom upisa jednistvenog matićnog broja građanina. Pri tome, da bi se ispravila greška kod promjene JMBG u dokumentu ZK, građanin mora dobiti potvrdu od nadležne policijske stanice koja će mu defacto samo upisati matićni broj sa lične karte (sa kojom građanin nemože u ZK  uredu ispraviti učinjenu pogrešku) i pri tome će uplatiti 10,00 KM. Uz to, građanin je dužan uplatiti i 30,00 KM adiminstrativne takse, kako bi se izvršila korekcija u dokumentu.

Da li ovo znaći da za nemar i nepažnju administrativnog osoblja građanin mora da plati, uz bankovne troškove oko 45,00 KM i pri tome doživi kojekavke stresove ubjedjivanjem sa osobljem kako bi dokazao svoj identitet sa lične karte? Pored toga, nevjerovatno je da Sud ne priznaje najznačajniji identifikacioni dokument ove države, nego se svjesno vrši „udar“ na đepove građana.

 

Zastupnik u Skupštini ZDK

Prof.dr Amir Ganić

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close