BiHPolitika

Prijedlog srpskih predstavnika za saradnju i okretanje evropskoj budućnosti BIH

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović iznio je na jučerašnjem sastanku lidera koalicije na državnom novu ideju o potpisivanju političke deklaracije, kojom bi se političari u BiH obavezali da neće stvarati vještačke krize. “Trebamo potpisati političku deklaraciju kako bi se opredijelili na budućnost a ne na prošlost. To bi bio dokument da se obavežemo kako nećemo praviti sukobe već stvarali kompromis i dogovor”, poručio je jučer Borenović.

Portal Vijesti.ba ekskluzivno je iz izvora bliskih PDP-u iz Banja Luke, došao u posjed radne verzije koja nosi naziv “Deklaracija političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine o evropskoj budućnosti, identitetu, socijalno-tržišnoj privredi i pravnoj državi” .

Radnu verziju deklaracije prenosimo u cijelosti:

Zalažući se za ostvarivanje zajedničkih ciljeva koji počivaju na osnovnim, međusobno zavisnim jednako važnim i opšte primjenjivim evropskim vrijednostima slobode, odgovornosti, osnovne jednakosti, pravde, istine i solidarnosti kao prosperiteta,

Prihvatajući da dobrobit Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao konstitutivnih naroda ( u zajednici sa ostalima) i građanima Bosne i Hercegovine smatramo svojom obavezom,

Izražavajući čvrsto opredeljenje za dostizanje evropskih vrijednosti kroz EU integraciju Bosne i Hercegovine,

Potvrđujući neotuđivo pravo na dostojanstvo svakog ljudskog bića u svim fazama njegove egzistencije, a obzirom na kulturnu, nacionalnu, socijalnu i vjersku raznolikost društva u Bosni i Hercegovini,

Iskazujući naše opredeljenje za koncept socijalne tržišne privrede, zasnovan na slobodama koje vrijede za tržište Evropske unije, koji služi očuvanju i razvoju slobodnog tržišta, koji štiti ljudska prava i osnovne slobode i koji je uređen u Ustavu BiH,

Težeći demokratski uređenom društvu koje počiva na vladavini prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda te ostvaruje principe socijalne pravde ka stabilnom i efiksanom političkom sistemu koji će osigurati jednakost svih građana i konstitutivnih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.

Mi, stranke potpisnice ovom deklaracijom iskazujemo naše opredjeljenje da trajno, a naročito u narednih šest godina:

1. Promovišemo i podstičemo demokratsku komunikaciju, uzdržavanje od govora mržnje i netolerancije, afirmišemo pozitivne ideje i pokrećemo kreativna rješenja s ciljem da mijenjamo postojeću političku praksu i jačamo političku stabilnost.

2. Otklanjamo blokade u radu institucija BiH, ne dozvoljavajući kršenje Ustava i važećih zakona od strane bilo koje institucije ili organa.

3. Kreiramo, promovišemo i provodimo mjere za brži ekonomski razvoj, smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje životnog standarda svih građana, sa posebnim naglaskom za rješavanja pitanja mladih.

4. Osiguramo bezbjednost i sigurnost svih građana beskompromisno se boreći protiv terorizma i svih oblika ugrožavanja slobode i ljudskih prava.

5. Omogućimo otvorenu i bezuslovnu borbu protiv kriminala i korupcije, kao i da tražimo veću efikasnost pravosuđa na ovim pitanjima.

6. Ubrzamo reformske procese za sticanje kandidatskog statusa BiH za pristupanje EU.

7. Uzdržimo od podnošenja apelacija Ustavnom sudu BiH, a u vezi bilo kojeg pitanja kojim bi se osporavao formalno pravni položaj RS, FBiH i BiH i sva prava proistekla iz postojećeg statusa.

8. Uzdržimo od provođenja neposrednog izražavanja građana o pitanjima kojima se može promjeniti postojeće stanje zasnovano na Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu BiH.

9. Pristupimo donošenju zakona o Ustavnom sudu BiH i stvaranju svih drugih pravno formalnih i praktičnih pretpostavki da građani BiH i njihovi politički predstavnici u potpunosti i samostalno odlučuju o razvoju i budućnosti BiH.

10. Sve eventualne nesporazume proistekle iz različitih političkih stavova rješavamo dogovorom u duhu tolarencije i međusobnog uvažavanja, a sve u interesu građana.

deklaracija-1

deklaracija-2

(Vijesti.ba)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close