Prezentacija “Studije opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Zenice”

U danima kada su građani Zenice bez grijanja, “Studiju opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Zenice” prezentirao je Emir Aganović, pomoćnik generalnog direktora JP „Elektroprivreda BiH“ za razvoj, sa saradnicima iz Sektora za strateški razvoj EPBIH u sjedištu Zeničko- dobojskog kantona.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Općina Zenica, Kakanj, Visoko, Busovača, Žepče, kao i Općinskih vijeća, zastupnici sa nivoa BiH, FBiH, ZDK, te Zenice i Kaknja, predstavnici političkih stranaka, Univerziteta u Zenici, Eko foruma Zenica, Foruma građana Zenica, JP Grijanje u Zenici i Kaknju, RMU Breza i Termoelektrane Kakanj.

Analizom nekoliko različitih modela, utvrđeno je da postoje ekonomske i tehničke pretpostavke za realizaciju projekta toplifikacije Zenice, koja bi omogućila dugoročnu i sigurnu snabdjevenost toplinskom energijom iz Termoelektrane ¨Kakanj¨, područja do općine Zenica i samu općinu Zenica. U Studiji je procjenjena vrijednost ulaganja u vrelovod i u TE „ Kakanj“ u iznosu 73 miliona eura, a pokazalo se da cijena koštanja toplotne energije za JP „Grijanje“ Zenica ne bi bila viša u odnosu na trenutnu cijenu iz „ArcelorMittala“.

Ključni faktor za realizaciju projekta je zainteresiranost Općine Zenica, te osiguranje dugoročnog ugovora o isporuci toplinske energije sa krajnjim korisnikom JP Grijanje Zenica, odnosno Općinom Zenica. Koristi ovakvog modela grijanja za Zeničko- dobojski kanton su stabilnost u snabdijevanju toplinskom energijom, smanjenje zagađenja u Zenici, ušteda primarne energije i poboljšanje okolinskog aspekta na lokalnom i širem nivou, korištenje domaćeg resursa- uglja, te privredni rast i zapošljavanje.

Motivi JP EPBiH za izradu Studije su proširenje toplotnog konzuma i mreže za isporuku toplinske energije iz TE ¨Kakanj¨, uvođenje visokoefikasnih tehnologija u proizvodni portfolio JP EPBiH u cilju poboljšanja okolinskog aspekta i energetske efikasnosti u proizvodnji električne i toplinske energije, izgradnja zamjenskih kapaciteta u TE ¨Kakanj¨, smanjenje emisije CO2, SO2 i NOx., povećanje proizvodnje i isporuke uglja za rudnike koji snabdijevaju TE ¨Kakanj¨ i lakše zatvaranje finansijske konstrukcije za nove kapacitete.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close