Preliminarni rezultati FVO: Nema ozbiljnih prepreka za izvoz krompira u EU

Inspektori Ureda Evropske unije za hranu i veterinarstvo (FVO) boravili su u BiH od 25. marta do 3. aprila ove godine radi ocjene kontrole zdravlja bilja u sektoru krompira i ocjene ispunjenosti uvjeta za izvoz krompira u zemlje Evropske unije.

Tokom boravka posjetili su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEOBiH) – Upravu BiH za zaštitu zdravlja bilja, nadležne organe entiteta i Brčko Distrikta BiH, ovlaštene instititucije za laboratorijska ispitivanja, određena mjesta proizvodnje, odnosno proizvođače, prerade i skladišta merkantilnog i sjemenskog krompira i distributivne centre krompira u BiH.

Po završetku revizije inspektori Ureda Evropske unije za hranu i veterinarstvo prezentirali su preliminarne rezultate i zaključke o obavljenoj reviziji, te su naglasili da je fitosanitarno zakonodavstvo u BiH, u oblasti zdravlja krompira, u potpunosti usaglašeno sa zakonodavstvom Evropske unije.

Istaknuta je izuzetno dobra struktura, organizacija i saradnja svih nadležnih organa i institucija koje su uključene u fitosanitarni sistem u BiH.

U izvještaju nisu navedeni nikakvi ozbiljni sistemski nedostaci u funkcionisanju fitosanitarnog sistema u BiH.

Najznačajnija preporuka iz preliminarnog izvještaja je da se broj uzoraka krompira za ispitivanje na prisustvo prouzrokovača prstenaste i smeđe truleži krompira mora povećati četiri puta.

Finalni izvještaj Ureda Evropske unije za hranu i veterinarstvo bit će dostavljen u roku od 20 radnih dana, te će na njega nadležni organi i institucije koji su uključeni u fitosanitarni sistem u BiH imati mogućnost da dostave svoje komentare.

U istom roku mora se dostaviti i akcioni plan za realizaciju preporuka iz izvještaja.

Nakon toga, konačni izvještaj će biti dostavljen državama članicama Evropske unije i Evropskom parlamentu.

Finalni izvještaj će biti objavljen na web stranici FVO-a, saopćeno je iz Odsjeka za odnose s javnošću MVTEOBiH.

ekapija.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close