Predstavnici EU pozvali vlasti u BiH da se vrate na put evropskih integracija

U Sarajevu je jučer i danas održan sastanak Privremenog odbora u okviru Privremenog sporazuma (PS) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Sastankom je predsjedavala Nevenka Savić (direktorica Direkcije za evropske integracije BiH), a kopredsjedavao Jean-Eric Paquet, direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji.

Delegacija EU je podsjetila na zaključke Vijeća o potrebi da BiH hitno provede presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Komisija je izrazila žaljenje što je morala prekinuti svoje stalne napore u smislu pomoći u pronalaženju rješenja s obzirom na nedostatak spremnosti na kompromis.

Delegacija EU je izrazila razočaranje zbog zastoja u pregovorima u vezi prilagođavanja Protokola SSP-a/PS-a između EU i BiH u vezi sa pristupanjem Hrvatske, a koji se odnose na tradicionalnu trgovinu između BiH i Hrvatske. Komisija je podsjetila na svoj prijedlog da ne produži autonomne trgovinske mjere za BiH od 2016. godine ako se do tada ne postigne dogovor.

Izraženo je žaljenje što nije postignuto dovoljno napretka u fitosanitarnom sektoru, kako bi se omogućio izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u EU. Zaključeno je da je potrebno hitno riješiti kontinuirane nedostatke, koje je u području veterine i sigurnosti hrane identifikovao Ured za hranu i veterinarstvo Evropske komisije, a koji se odnose kako na zakonodavstvo tako i na administrativne kapacitete.

Što se tiče Neumskog koridora, Evropska komisija je pozvala BiH da ukine instrukcije o sistematskim carinskim kontrolama na granicama prema Hrvatskoj i da se zajedno sa Hrvatskom pronađe odgovarajuća rješenja.

Delegacija BiH ponovila je stajalište da važeća instrukcija ne predstavlja prepreku nesmetanom prolazu, s obzirom da se uzimaju samo podaci za registrovanje robe koja ulazi u BiH. Bh. delegacija opredijeljena je da nastavi razgovore o ovom pitanju sa Republikom Hrvatskom.

Razmijenjena su mišljenja o situaciji na tržištu energije u BiH i odgovarajućim zakonskim i administrativnim inicijativama. Komisija je pozdravila što je BiH uspjela da ponovo osposobi Kompaniju za prijenos električne energije Elektroprenos (TRANSCO). Međutim, raspodjela neto prihoda koji prelaze 100 miliona KM predstavlja jasno kršenje sporazuma sa Komisijom postignutog na sastanku početkom 2014. Komisija je također pozvala BiH da poštuje svoje obaveze iz Ugovora o energetskoj zajednici, posebno u sektoru gasa u kojem je zapaženo ozbiljno i stalno kršenje obaveza.

Vezi s Južnim tokom EK je naglasila da je BiH, kao potpisnica Ugovora o energetskoj zajednici, dužna da predloženi međudržavni sporazum s Ruskom Federacijom, prije svega, u potpunosti uskladi sa važećim zakonodavstvom EU.

Komisija je predočila stanje u pogledu usvajanja Indikativnog strateškog dokumenta i Godišnjeg akcionog programa za 2014. Komisija je podsjetila BiH da je uspostavljanje efikasnog mehanizma saradnje u pitanjima EU također bitno i za IPA-u.
Obje strane su se dogovorile o planu za sljedeći sedmi ciklus sastanaka pododbora što predstavlja važan element u održavanju bliskog dijaloga.

 

Autor: A. Du. – Avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close