Predstavnici Britanske ambasade u BiH posjetili Upravu policije ZDK

Dana 02.10.2014. godine, u službenoj posjeti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su bili pomoćnik Vojnog Atašea gospodin Alan Talakić i Drugi sekretar u Ambasadi Velike Britanije u Sarajevu gospodin Jon O'Shaughnessy, te eksperti Koledža za planiranje kritičnih situacija Ujedinjenog Kraljevstva gospodin Keith Chamberlain i pukovnik Oružanih snaga Velike Britanije gospodin Mike Treffry-Kingdom.

Posjeta navedene delegacije je upriličena u okviru aktivnosti na realizaciji projekta „Podrška Velike Britanije obuci saradnje agencija najvišeg stepena i razvoj doktrine“ koji je odobren i podržan od strane Odbora za projekte Ambasade. Članove delegacije je u svom uredu primio policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Šut Semir sa svojim saradnicima, koji je nakon pozdravljanja gostiju zahvalio na podršci koja je ovim projektom pružena od strane Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini i iskazao uvjerenje da će ovaj zajednički projekat, kao i međusobna saradnja, zasigurno rezultirati dobrim i pozitivnim efektima prvenstveno u kontekstu efikasnijeg funkcionisanja policijskih struktura, što će u konačnici doprinjeti stvaranju sigurnijeg ambijenta za život i imovinu građana.

Komesar Šut je tokom kraće prezentacije članove delegacije upoznao o načinu ustrojstva i djelovanja Uprave policije kojom rukovodi, sa akcentom na nadležnosti organizacionih jedinica, način rukovođenja, materijalno-tehničkoj opremljenosti i obučenosti policijkih službenika. U svom izlaganju komesar Šut je posebno obrazložio načine funkcionisanja i organizacije Jedinice policije za podršku i Jedinice za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, te ukazao na veoma efikasan način angažiranja pripadnika navedenih jedinica, specijalističke obuke i vještina kojim raspolažu, kao i na modalitete brzog stavljanja u pripravnost i akciju pripadnika ovih jedinica koje se angažuju u najsloženijim policijskim akcijama, istragama, kriznim situacijama, te prilikom hapšenja izvršilaca najtežih krivičnih djela.

Nakon određenih upita i pojašnjenja, članovi ove delegacije i eksperti su izrazili svoje zadovoljstvo sa svim onim što su vidjeli i čuli na održanom sastanku. U nastavku sastanka je razgovarano o svim drugim aspektima unapređenja saradnje, realizaciji zajedničkih projekta i aktivnosti, realizaciji edukacije visoko rangiranih policijskih službenika, prvenstveno kada su u pitanju krizne situacije, te drugim vidovima podrške i edukacije, koji bi znatno unaprijedili postojeću opremljenost, obučenost i educiranost policijkih službenika.

Izražavajući zahvalnost za učinjenu posjetu i sve ono što je Ambasada Velike Britanije u Sarajevu učinila za policijske snage u Bosni i Hercegovini, kako kroz razne edukacije tako i pružanjem konkretne materijalne pomoći u njihovom opremanju, komesar Šut je ponovo iskazao uvjerenje da će naredni period obilovati zajedničkim projektima i dobrom saradnjom i da je na tom planu Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona otvorena za sve vidove komunikacije i saradnje.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close