-TopSLIDEBiHPolitika

Prcić sakrio matične knjige AU u BiH, njegov advokat ‘glumio’ odbranu Osmana Mehmedagića

Piše: A. Vrabac

Na Sudu BiH danas je održano ročište pred sudijom za prethodni postupak Stankom Blagićem, a po prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje jednomjesečnog pritvora Denisu Prciću, Melisi Belkić Mujkanović i mjera zabrana za Emira Mujkanovića.

Utvrđeno je da je Prcić državljanin BiH i SAD, dok preostalo dvoje imaju samo državljanstvo BiH.

Tužilac Oleg Čavka u obrzloženju svog prijedloga naveo je da se u naredbi o sprovođenju istrage navode dvije tačke. Prva je izvršenje krivičnog djela od strane Osmana Mehmedagića, dok se druga tačka odnosi na troje osumnjičenih i to na krivična djela pomoć učiniocu nakon učinjenog krivičnog djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje službene isprave i falsifikovanje ili uništenje službene isprave.

Čavka je kazao da je Mehmedagić sa poništenim studentskim indeksom koji je putem Službenog lista proglasio izgubljenim upisao Fakultet za poslovne studije Banja Luka a s tom diplomom VSS je imenovan za direktora Obavještajno-sigurnosne agencije. U novembru 2019. godine ta diploma je od institucija u RS proglašena ništavnom i naređeno njeno brisanje.

“Tada se Osman Mehmedagić našao bez diplome i Mehmedagić upisuje Pravni fakultet u Travniku nazvan popularno “kod Bime”, a u martu 2020. se ispisuje. To je vrijeme za koje smatramo da je obezbijedio diplomu AU u BiH, a to potvrđuju i drugi dokazi”, navodi Čavka.

On je podsjetio da je Komisija za nadzor nad radom OSA-e zatražila od Mehmedagića dostavljanje diplome, a kada je dostavio onu sa AU u BiH označio je stepenom tajnosti.

“Na javni dokument je stavio oznaku tajnosti a s ciljem onemogućavanja istražnih aktivnosti, koje su u tom momentu bile u toku, a u pogledu vjerodostojnosti njegove diplome.”, dodao je tužilac.

Prcić je kao osnivač i predsjednik AU u BiH odbio predati diplomu Osmana Mehmedagića nadležnim istražnim organima pozivajući se na Zakon o zaštiti ličnih podataka nakon čega je zatražen pretres prostorija.

On je spriječio i MUP TK da izvrši uvid u dokumentaciju jer se nije pojavio u prostorijama AU u BiH u Tuzli.

“Tada je rekao da je on saradnik OSA-e i da on tu čuva tajne dokumente. Inspekcijski nadzor utvrdio je da AU u BiH zvanično ne postoji na toj adresi, nisu pronašli nijednu učionicu, nijednu zaposlenu osobu, biblioteku, osim jedne prostorije i ostave. A to bi trebao biti Univerzitet sa pet fakulteta”, kazao je Čavka.

Nedugo zatim 02.08.2020. nadzorne kamere sa BKC Tuzla gdje prostorije koristi AU u BiH snimile su Melisu Mujkanović i njenog supruga Emira kako iznose dvije kartonske kutije.

“Tužilaštvo TK i MUP TK izvršili su pretres AU u BiH i nisu pronašli nijedan dokument da je Osman Mehmedagić bio student AU u BiH. Nisu pronađene matične knjige, knjiga izdatih diploma, dosije studenata. Sud u Tuzli nam je ustupio Registar koji se izdaje uz matičnu knjigu. U analizi registra je utvrđeno da su dvije stranice iskinute, a da su umetnute drge koje su lijepljene, a ne uvezane koncem. Pronađene su presavijene stranice sa prezimenima N i M. Grafolog koji je vještačio rukopis pribavljen od nespornih uposlenika AU u BiH vršio je kompariranje. Na iskinutim stranicama nalazi se rukopis Dijane Husić koja je na AU u BiH radila do 2018. godine. Ona je u svojoj izjavi potvrdila da je vodila knjige, a što je nakon nje preuzela Melisa Belkić Mujkanović. Utvrđeno je da je Belkić Mujkanović imitirala rukopis Dijane Husić. Ovaj nalaz je ključni dokaz da se nešto u vezi Osmana Mehmedagića krivotvorilo”, kazao je Čavka.

On je podsjetio da je prema Zakonu o visokom obrazovanju TK zabranjeno izsnošenje matičnih knjiga iz zgrade univerziteta.

“Zašto na fakultetu nema matičnih knjiga ili dokaza da je neko studirao. Redni broj 7 bio je Damir Mujaković, a u izmijenjenim stranicama stoji ime Osmana Mehmedagića. Svi oni koji su završili Pravni fakultet AU u BiH imaju ugrožen status jer se ne može dokazati postojanje diplome. Izjava Damira Mujakovića je u pravcu da je on bio sigurno student  AU u BIH i da je nejasno kako ga sada nema. I Sanela Bučuk Šimleša je potvrdila da je oponašan rukopis u registru indeksa”.

Tužilac je kazao da je Belkić Mujkanović priznala da je dokumentaciju iznosila po nalogu Denisa Prcića.

Nakon što je zatražen inspekcijski nadzor nad radom AU u BiH za tok studiranja Mehmedagića i zatražene knjige od Prcića on je otišao na nepoznatu lokaciju i donio kožnu torbu sa dokumentacijom. Tada je uskratio inspekciji uvid u matične knjige i dao lažne podatke da AU u BiH raspolaže kapacitetima. Također Prcić je spriječio i da Porezna uprava FBiH izvrši nadzor tražeći naredbu suda.

Tužilac je naveo da je prvoosumnjičeni Prcić omogućio Mehmedagiću činjenje nezakonite radnje i istrajavanje u zloupotrebi.

Pritvor je zatražen od opasnosti od bjekstva, daljnjeg utjecaja na svjedoke i završetak krivičnog djela.

“Osumnjičeni ne žele da predaju dokaze koje su sakrili. Prcić je čak u odijelu dočekao policiju jer je znao da će doći. I tada je odbio predati traženu dokumentaciju i rekao im da “rade svoj posao””, naveo je danas Čavka.

Tužilaštvo BiH smatra da trećeosumnjičeni Emir Mujkanović nije uposlenik AU u BiH i da nema mogućnosti koje imaju Prcić i Belkić Mujkanović ali da mu treba ipak odrediti mjere zabrane.

Odbrana Denisa Prcića advokat Miroljub Radomirović kazao je da je prijedlog Tužilaštva BiH neosnovan.

On je svoje izlaganje temeljio više na odbrani Osmana Mehmedagića i pojašnjenju sudskih postupaka koji se odnose na diplomu direktora OSA-e u Banja Luci. On je kazao da Tužilaštvo nije specificiralo vrijeme počinjenja krivičnog djela te da diploma AU u BiH koju posjeduje Mehmedagića nije oglašena ništavnom.

Također Radomirović je kazao da njegov branjenik jeste osnivač i predsjednik AU u BiH ali da nije bio ovlašten za izdavanje i potpisivanje diploma.

Odbrana Melise Mujkanović smatra da dokazi koje je priložilo Tužilaštvo BiH nisu relevantni kao i da nema naredbe za grafološko vještačenje. Također advokatica je iznijela stav da se navodne radnje učinjene prije 10 mjeeci i zašto je sada zatvarati.

Tužilaštvo BiH smatra da drugoosumnjičena i trećesoumnjičeni znaju gdje je sakrivena dokumentacija.  

Odbrana Emira Mujkanovića također tvrdi da je prijedlog za mjere zabrane neosnovan.

Tužilac Čavka je nakon izlaganja odbrana stavio prigovor na autentičnost zapisnika o osiguranju dokaza Općinskog suda u Tuzli jer nije ni potpisan ni ovjeren, te je naveo da je ovaj dokaz koristan za Tužilaštvo BiH a inkriminirajući za osumnjičene.

Također je pitao otkud odbrani Denisa Prcića presuda suda u Banja Luci koja se odnosi na Osmana Mehmedagića i kako su je pribavili. On je zatražio da odbrana preda dokaze i to nedostajuće dokumentacije svezak 3 Pravnog fakulteta, izlaz diploma i matične knjige.

“Ti dokazi se kriju i iz toga prozilazi pritvorski osnov”, kazao je Čavka.

Odluka Suda bit će poznata do kraja dana.  

Patria

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close