Pravosuđe zavisno i neefikasno u procesuiranju korupcije

Analize presuda za koruptivna krivična djela

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Pravosuđe zavisno i neefikasno u procesuiranju korupcije

Kad je riječ o procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini, Transparency International cijeni da je pravosuđe zavisno, neefikasno te i samo korumpirano zbog uticaja politike.

Opasnija strana tog uticaja vidi se kod imenovanja kadrova na pozicije unutar pravosuđa, zaključak je asocijacije Transparenty International.

Rješnje je u tome da ova imenovanja postanu transparentna, da javnosti bude predočeno na osnovu kojih karakteristika pojedinci zasluže pozicije.

To je izjavio izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin na pres-konferenciji u Sarajevu na kojoj su rezultati monitoringa ove organizacije o procesuiranju korupcije u BiH predstavljeni na osnovu analize presuda za koruptivna krivična djela donesenih u periodu 2009. – 2014. godina.

Najblaže su kažnjavani počinioci takozvane „visoke korupcije“ – dužnosnici, političari, a najviše „sitniji službenici“, zaključuje Blagovčanin dodajući da se ova analiza odnosi na javni, ali i pravni sektor te da bez procesuiranja političke korupcije, nema napretka.

Analizirani su sudski predmeti provedeni u Sudu BiH, Osnovnom sudu Banja Luka, Osnovnom sudu u Bijeljini, općinskim sudovima u Sarajevu i Mostaru te Osnovnom sudu Brčko Distrikta.

U 276 analiziranih predmeta izrečeno je 200 osuđujućih i 74 oslobađajuće presude a za Trancparency International je zabrinjavajuće što najveći udio u oslobađajućim imaju presude vezane za korupcijska krivična djela. To je posebno izraženo u Osnovnom sudu Bijeljina, gdje je na ovaj način presuđeno u 55 posto predmeta.

Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pronevjera u službi su krivična djela na koje se odnosi 73 posto predmeta, a 27 posto na sva ostala korupcijska djela.

Kaznena politika se pokazala blagom i neadekvatnom, ali ne zato što su loši zakoni. Tek 47 (19,5 posto) osoba je kažnjeno zatvorom a 187 uvjetno. U 18 analiziranih predmeta su izrečene sankcije ispod zakonskog minimuma a za deset osoba ispod minimuma i kad to krivično zakonodavstvo izričito zabranjuje, rekao je na pres-konferenciji Nermin Kadribašić, saradnik Transparency Internationala u ovoj analizi.

Od 38 procesuiranih najviših dužnosnika, samo je devet (19 posto) osuđeno za krivična djela korupcije a rukovodioci drugačijih nivoa oslobođeni su čak u 53 posto slučajeva.

Prijavljivanje koruptivnih krivičnih djela najviše dolazi od oštećenih fizičkih i pravnih osoba, najmanje kao rezultat operativnog rada nadležnih, zaključuje također Trasparency International.

Tokom 2014. je došlo do poboljšanja rezultata u procesuiranju korupcije u odnosu na 2013., kada su rezultati bili najlošiji otkad Transparency International vrši redovni godišnji monitoring procesuiranja korupcije u sudovima i tužilaštvima u BiH.

Prošle godine je bilo više prijava, istraga, podignutih optužnica i osuđujućih presuda, ali su, imajući u vidu katastrofalne pokazetelje iz 2013., zapravo u skladu sa statistikom iz prethodnih godinate nije zapažen pomak u odnosu na 2012. i 2011, navedeno je u ovoj analizi.

Autor: Fena

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close