Poziv nezaposlenim za obuku

Želimo vas obavijestiti da su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapošljavanje raspisali JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKE. PIU SESER i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, pozivaju nezaposlene iz ciljne grupe projekta da se prijave na Javni poziv.

Ciljne grupe

1. Nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane naevidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, i to:

2. Nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, koje su teško zapošljive, i to:

Od poticajnih mjera izdvajamo

1c) Stručno osposobljavanje i usavršavanje

Stručno osposobljavanje i usavršavanje nezaposlenih osoba i drugi vidovi kurseva ili specifičnih obuka. Isključuje se finansiranje različitih stručnih upravnih i javnih ispita, informatičkih obuka, obuka za strane jezike, obuka za knjigovodstveno-računovodstvene izvršioce, obuka za vođenje malog biznisa i vozačkih obuka svih kategorija.

Max. iznos podrške: do 1000 KM; Max. vrijeme obuke – do 6 mjeseci;

Javni poziv ostaje otvoren do 30.06.2013. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje. Prijave nezaposlene osobe za učešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno nadležnom općinskom birou za zapošljavanje.

Centar za poslovnu edukaciju, kao akreditovana ustanova, vrši stručno osposobljavanje i usavršavanje po ovom javnom pozivu iz oblasti:

·         Grafički dizajn I i II stepen

·         Web dizajn

·         AutoCAD I, II i III stepen

Za kompletan dokument poziva, sa svim detaljima i uslovima, molimo vas da posjetite http://www.fzzz.ba/Javni_Poziv_nezaposlenim-obuka.pdf

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close