BiHPrivreda

Povećanje PDV-a i smanjenje doprinosa spas za bh. ekonomiju

Poslodavci u Federaciji predlažu novo rješenje

Povećanje PDV-a i smanjenje doprinosa spas za bh. ekonomiju 

 

S obzirom na to da je očigledno da Reformska agenda i poduzete mjere nisu polučile očekivane rezultate, tražimo da se pristupi detaljnoj analizi ekonomskih problema te da se pokrene proces povećanja PDV-a, poručio je u izjavi za „Avaz“ predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.

Pristupiti obazrivo

Ovaj prijedlog, prema mišljenju Smailbegovića, ima smisla zato što je u prijedlogu novog zakona o PIO predviđeno da se penzije isplaćuju iz budžeta, a istovremeno nisu osigurana realna sredstva za njihovo pokrivanje.

– Također, moraju se smanjiti doprinosi na zdravstveno osiguranje i osiguranje za nezaposlenost, a održivost fondova osigurati kroz povećanje PDV-a. Ovom poslu treba pristupiti vrlo obazrivo, povećanje PDV-a ne bi trebalo biti veće od 2,5 do 3 posto, a koliko će zaista biti, utvrdit će se nakon detaljnih analiza – kaže Samilbegović.

Obrazlažući ovakav stav Udruženja, kazao je da je za oporavak bh. ekonomije ključno povećanje stope zaposlenosti.

– Moguće rješenje je da se doprinosi i porezi na plaće smanje i tako učine rad jeftinijim, što će povećati njegovu potražnju, odnosno poslodavce potaknuti na otvaranje novih radnih mjesta. Sigurno bi došlo i do povećanja plaća, a samim tim potrošnje i kupovne moći stanovništva – smatra Smailbegović.

Dodao je da bi se smanjenjem doprinosa, a povećanjem PDV-a postigao neutralan efekt prema građanima.

Zdravstveno osiguranje

– Fondovi penzionog i zdravstvenog osiguranja dovedeni su u nezavidnu poziciju i bore se s dugovima. Prema određenim analizama, njima nedostaje od 600 do 700 miliona KM, a ta nedostajuća sredstva bi se mogla nadomjestiti povećanjem PDV-a. Ako bi sredstva od PDV-a punila fondove zdravstvenog osiguranja, stvorio bi se osnov da svi bh. građani dobiju zdravstveno osiguranje – mišljenja je Smailbegović.

On naglašava da, iako povećanje PDV-a svima zvuči kao još jedan udar na standard građana, uz smanjenje doprinosa, to bi zaista moglo imati višestruke pozitivne efekte.

– Domaći proizvođači mogli bi smanjiti cijenu rada, što bi dovelo do pojeftinjenja proizvoda. Kompanijama koje izvoze u inozemstvo PDV je neutralan, jer im se vraća, ali smanjenjem doprinosa na plaće oni bi imali dodatna sredstva koja bi investirali u proizvodnju i zapošljavanje – kazao je Smailbegović.

Povećan interes za domaće proizvode

– Povećanje stope PDV-a bi se odrazilo samo na uvoz, jer bi se cijene na uvozne proizvode povećale. Ali, s druge strane, to bi značilo da su uvozni proizvodi skuplji od domaćih, zbog čega bi se povećala zastupljenost i kupovina domaćih proizvoda, a samim tim bi se ojačala bh. privreda – istakao je Smailbegović.

Brojka

2,5 do 3 posto predviđeno povećanje PDV-a

600 do 700 miliona KM potrebno za normalno funkcioniranje Fonda PIO i zdravstvenog osiguranja

 

 

Autor: E. HALIMIĆ – avaz.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close