Potpisani Ugovori o podizanju zasada maline za 10 novih korisnika

Danas je u Maloj sali Općine Visoko  upriličeno potpisivanje ugovora o  podizanju zasada  maline za  10 novih korisnika sa područja  Općine Visoko.

Meliha Trako  šef Odsjeka za boračko invalidsku zaštitu je na PRESS-u  održanom prije potpisivanja ugovora naglasila,   da će se s ciljem dugoročnog rješavanja egzistencije branilačke populacije ,  te poboljšanja ukupne socio-ekonmske slike ove populacije i u narednom periodu planirati projekti kojima će se dodjeljivati poticajna sredstva u svrhu samozapošljavanja.

 

Vlada ZDK  je u junu 2015. godine usvojila Program poticaja zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica koji se realizuje kroz podizanje zasada maline , a sufinansira ga Ministarstvo za boračka pitanja.

Ovim Programom su utvrđeni : korisnici, uslovi i način ostvarivanja prava na poticajna sredstva za zapošljavanje branilačke populacije.

Sredstva su osigurana u Budžetu ZDK za 2015. godinu, na stavci Ministarstva za boračka pitanja.

Sredstva se plasiraju za nabavku sadnica maline od proizvođača maline koji posjeduju certifikat o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala , u iznosu od 1.200 KM po dunumu-a maximalno 3.000 KM po korisniku.

Minimalno zasađena površina iznosi dva dunuma. Korisnik snosi troškove nabavke žice,kolaca, sistema za navodnjavanje , te pripreme zemljišta za sadnju.

Do sada je ugovor  o podizanju zasada maline potpisalo 9 korisnika, a danas još 10 novih korisnika.

Korisnici kojima su dodijeljena sredstva za poticaj , po isteku perioda od 36 mjeseci od dana dobijenog poticaja brišu se sa evidencije nezaposlenih osoba.

Općinska služba  za  boračko invalidsku zaštitu dostavlja obavijest  JU Službi za zapošljavanje o korisnicima poticaja , a Ministarstvo za boračka pitanja vrši nadzor nad realizacijom ovog  Projekta.

PRESS OPĆINE VISOKO

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close