JAVNI POZIV za sufinansiranje sredstava razvoju poduzetništva i obrta u 2015. godini

Obrazac za JAVNI POZIV za sufinansiranje sredstava razvoju poduzetništva i obrta u 2015. godini

 

Na osnovu strateških ciljeva Općine Visoko koji se odnose na stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, novih investicija i otvaranja novih radnih mjesta, podsticanja samozapošljavanja i privatne inicijative Općina Visoko raspisuje

 

 

JAVNI    POZIV

za   sufinansiranje  sredstava razvoju poduzetništva i obrta u 2015. godini

 

 

Pozivaju se registrovana fizička i pravna lica – obrt i mala preduzeća iz oblasti proizvodnje obuće, tekstila, kožne konfekcije, galanterije i oblasti proizvodnje prerađevina od mesa, proizvodnje čokolade i drugih  konditorskih  proizvoda, prerade čaja i kafe, proizvodnje začina i drugih dodataka hrani sa sjedištem na području općine Visoko da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje sredstava razvoju poduzetništva i obrta u 2015. godini.

 

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke novih i polovnih mašina i druge opreme i stalnih sredstava u iznosu do 30% od vrijednosti nabavke, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja 5.000,00 KM i uslov je da su stalna sredstva, mašine i oprema nabavljene u 2015.g.  Na ovaj način Općina nastoji dati doprinos razvoju poduzetničke inicijative, povećanju održivosti  preduzeća/obrta iz navedenih oblasti te povećanju kvaliteta proizvodnje. Prednost prilikom sufinansiranja imaju fizička i pravna lica koja su registrovana u 2015.godini. Pravo učešća u javnom pozivu imaju obrtnici koji obavljaju navedene djelatnosti kao osnovno zanimanje.

 

Zainteresovani uz prijavu na Javni poziv dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. Zahtjev;

2. Kratak opis budućih poslovnih aktivnosti obrtnika/privrednog društva;

3. Rješenje o registraciji privrednog društva ili obrta;

4. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti (za privredna društva);

5. Račun za nabavku mašine ili druge opreme sa specifikacijom i dokaz o uplati istog;

6. Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima (uvjerenje Poreske uprave, uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje – ukoliko su PDV obveznici).

 

 

 

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Općinska komisija provest će vrednovanje pristiglih prijava i sačiniti rang listu.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Općine Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba.

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje  sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2015. godinu – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko.

 

OBRAZAC

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close