Potpisan Sporazum o saradnji između Općine Visoko i Općine Sjenica

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije BiH objavila je poziv za dostavljavanje prijedloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija -Bosna i Hercegovina .U okviru ovog poziva obezbijeđen je indikativni iznos od ukupno  3.600.000€(1.800.000.€ za Republiku Srbiju  i 1.800.000€ za Bosnu i Hercegovinu) za projekte iz obje partnerske države  koji će se baviti prevencijom poplava, obnovom i reagovanjem u slučaju prirodnih nepogoda.Programska teritorija obuhvata 67 lokalnih samouprava iz BiH i 31 lokalna samouprava u okviru 4 okruga iz Srbije.Obzirom da je veći dio  Programskog područja pretrpio velike štete u poplavama  u maju 2014.godine ovaj poziv ima za cilj ublažavanje posljedica poplava kao i aktivnosti vezane za prevenciju poplava što je u skladu sa ciljevima Općine Visoko koja je odlučila da aplicira na isti.

Obzirom da se radi o prekograničnom programu koji podrazumijeva učešće jedne općine iz BiH a jedne iz Srbije, Općina Visoko će u saradnji sa Općinom Sjenica zajedno aplicirati na javni poziv.S tim u vezi, danas je Općinska načelnica sa saradnicima u Maloj sali općine  Visoko upriličila prijem za predsjednika Općine Sjenica i njegove saradnike  te se pristupilo potpisivanju zajedničkog Sporazuma o saradnji kojim će se regulisati prava i obaveze učesnika u projektu prekogranične saradnje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close