Potpisan sporazum o energetskoj efikasnosti vrijednosti 3,7 miliona eura

Ambasada Švedske i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) potpisali su danas sporazum u vrijednosti od 3,7 miliona eura koji se odnosi na sufinansiranje u oblasti uštede energije u javnimobjektima. Bosna i Hercegovina jedna je država sa najmanjom energetskom efikasnošću u Evropi. Značajne uštede – do 40% moguće je ostvariti efikasnijim korištenjem energije u javnim objektima.

Projekat “Zeleni ekonomski razvoj” (Green Economic Development – GED) biće realizovan do 2017. godine u partnerstvu saFondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Cilj projekta je poboljšanje ekonomske efikasnosti u zgradama javnog sektora i osnaživanje tehničkih i ekonomskih kapaciteta profesionalnih službi. Dodatnih 45 projekata iz oblasti energetske efikasnosti koje sufinansiraju lokalni partneri doprinijeće stvaranju “zelenih poslova”.Partnerstvo sa Vladom Švedske, je dio većeg programa podrške BiH koji iznosi oko 20 miliona eura godišnje tokom idućih sedam godina.

Švedska je opredijeljena da pruža podršku dugoročnom ekonomskom razvoju i zaštiti životne sredine u Bosni i Hercegovini. Sistemsko upravljanje energijom neće samo smanjitijavnu potrošnju, nego i zagađenje i emisiju štetnih gasova. Time će se doprinijeti razvoju privrede otvaranjem „zelenih“ radnih mjesta”, izjavio je ambasador Švedske Nj.E. Fredrik Schiller na ceremoniji potpisivanja sporazuma u Zgradi UN-a u Sarajevu.

Realizacijom GED projekta, stvoriće se svijest i spoznaja o važnosti energetske efikasnosti, ne samo u široj javnosti, nego i kod političara, što je od ključne važnosti za zemlju koja troši oko 20% svog BDP-a na energiju, što je tri puta više nego u drugim evropskim državama. Subvencionirane cijene energije, druge najniže u Evropi, ne podstiču investicije u mjere kojima bi se poboljšala energetska efikasnost.

“Kontribucija Vlade Švedske će omogućiti stvaranje većeg programa sa značajnom podrškom vlada entiteta, neophodnog kako bi se preduzeo odlučan iskorak ka promociji energetske efikasnosti u BiH. GED projekat može osigurati značajan pomak naprijed u načinu kako se energetska efikasnost tretira na nivou lokalnih zajednica. U okviru velikog programa obnove nakon poplava koji provode UN agencije a finansira Evropska unija, sve zgrade se obnavljaju u skladu sa standardima energetske efikasnosti, sigurnosti djece i uklanjanju arhitektonskih barijera“, izjavio je Yuri Afanasiev, rezidentni koordinator UN-a u BiH.

Cilj GED projekta je uvođenje Informacionog sistema za upravljanje energijom (EMIS) u oko 5.000 javnihobjekata širom zemlje. Projekat će pomoći domaćim vlastima da stvore povoljno okruženje za finansiranje projekata energetske efikasnosti i pomoći Bosni i Hercegovini da ispuni obaveze u energetskomsektoru koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma.

Ukupna vrijednost GED projekta, uključujući i finansijsku podršku Švedske, iznosi 10,7 miliona eura. Projekat sufinansiraju UNDP, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, kantoni i opštine u BiH.

Foto: Flickr
Izvor: SensServis

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close