Potpisan Memorandum o razumijevanju u oblasti naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić i voditelj tima GIZ Projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ dr. Rodney Reviere potpisali su jučer u Sarajevu Memorandum o razumijevanju o provedbi projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ u oblasti naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja.

Ovaj dokument predstavlja okvir saradnje između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i njemačkog Društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit – GIZ ), koji će zajednički raditi na unapređenju naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja, odnosno unapređenju obrazovanja odraslih u pogledu ekonomskih i socijalnih potreba u Bosni i Hercegovini, te na razvoju i poboljšanju ponude za naknadno sticanje osnovnog obrazovanja u smislu usaglašavanja sa evropskim standardima. Time se odraslim osobama, pored osnovnog obrazovanja, želi omogućiti i sticanje prvog oblika minimalnog stručnog osposobljavanja, radi poboljšanja zapošljavanja ekonomski najugroženije grupe odraslih osoba.

Ova saradnja odnosi se i na izradu prijedloga za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, što uključuje ishode i ciljeve učenja za odrasle u osnovnom obrazovanju kao i prijedlog o dužini trajanja ovog vida obrazovanja. Funkcionalizacija nastavnog plana i programa za odrasle u osnovnom obrazovanju podrazumijeva i otvaranje mogućnosti za sticanje minimalnog vida stručnog osposobljavanja za određene poslove unutar jednog zanimanja, a izrada projekta vršit će se u sklopu radne grupe čiji će članovi biti potpisnici Memoranduma, kao i predstavnici drugih relevantnih instititucija.

„Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, putem svog stalnog predstavnika, aktivno učestvovati u radnoj grupi za izradu projekta, kao i u njegovoj implementaciji te promociji. Naš je cilj da se poveća broj učesnika u obrazovanju odraslih te poboljša ovaj vid obrazovanja, uz naglasak na osobe sa niskim ili nedovoljnim nivoom obrazovanja, kao osnove za njihov dalji lični i profesionalni razvoj“, kazao je federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.

Ministar Mašić je skrenuo pažnju na još uvijek prisutan problem nepismenosti, te činjenicu da je veoma mali broj odraslih osoba zainteresiran da se uključi u proces naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja.

„Stoga se svi zajedno moramo boriti protiv predrasuda i stigmatizacije nepismenih osoba te zajedno raditi na smanjenju procenta osoba bez osnovnog obrazovanja i promovirati i razvijati programe naknadnog sticanja osnovnog obrazovanja za odrasle. Obrazovanje odraslih treba istaknuti i nametnuti kao važnu sastavnicu sistema obrazovanja“, istakao je ministar Mašić, zahvališi se GIZ-u na podršci i ostvarenoj uspješnoj saradnji.

Najintenzivnija saradnja ostvarena je u pogledu reforme srednjeg stručnog obrazovanja i obuke te podrške obrazovanju odraslih, a predstavnici GIZ-a učestvovali su i u izradi Modela zakona o principima obrazovanja odraslih u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close