Poticaj za držanje pčelinjih zajednica

Spisak lica koja su dobila poticaj po Javnom pozivu za držanje pčelinjih zajednica

U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje i pomoći vlasnicima pčelinjih zajednica na području općine Visoko, Općinska načelnica je dana 01.12.2015. godine raspisala  Javni poziv za fizička lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje, kao i lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisana su RPG da mogu podnijeti zahtjev za poticaj za držanje pčelinjih zajednica. Pravo na poticaj imaju uzgajivači pčela koji su vlasnici minimalno 10 aktivnih pčelinjih zajednica, a maksimalno 20 aktivnih pčelinjih zajednica i koji su članovi nekog od aktivnih udruženja pčelara, te da su izmirili obaveze prema udruženju u zadnje tri godine. Iznos premije je 7 KM po pčelinjoj zajednici.

Na ovaj Javni poziv prijavilo se 55 vlasnika pčelinjih zajednica sa područja općine Visoko. Obzirom da su ispunjavali uslove tražene Javnim pozivom svi pčelari su dobili poticaj, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, te isplaćena sredstva u iznosu od 7.336 KM.

 

Poticaj po ovom Javnom pozivu dobili su slijedeći vlasnici pčelinjih zajednica sa područja općine Visoko:

 1. Tatar Nusret
 2. Dlakić Dževad
 3. Kapo Abid
 4. Ajdinović Mustafa
 5. Poračanin Hasib
 6. Mihaljević Harun
 7. Ganić Amir
 8. Ahmić Senad
 9. Šabanović Malik
 10. Hodović Sead
 11. Hašimović Haris
 12. Ferhatović Haris
 13. Hasić Asim
 14. Žiga Memnun
 15. Halilović Fadil
 16. Goralija Dževad
 17. Delahmetović Almedin
 18. Džinalić Fuad
 19. Ganić Amir
 20. Ajdin Sulejman
 21. Jašarević Jasmin
 22. Brkić Suad
 23. Ismić Ibrahim
 24. Karišik Suad
 25. Smajlović Mehmed
 26. Halilović Džemil
 27. Hadžiosmanović Hasan
 28. Bukva Selvedin
 29. Lemeš Reuf
 30. Mataradžija Tarik
 31. Pčelarstvo „Karalić“ vl. Karalić Adnan
 32. Alihodžić Ifet
 33. Avdagić Muhamed
 34. Karamustafić Samra
 35. Čakalović Midhat
 36. Hadžić Ćemal
 37. Ibrahimspahić Meho
 38. Uzunalić Emir
 39. Avdagić Madžid
 40. Handžić Enijad
 41. Ganić Nermin
 42. Poljoprivredna djelatnost „B&H“ vl. Ruvić Irfan
 43. Hasandić Rasim
 44. Porča Osman
 45. Baković Salčo
 46. Bilalović Alija
 47. Zilić Enis
 48. Puščul Refik
 49. Begić Džemal
 50. Fejzić Mustafa
 51. Puščul Began
 52. Purišević Sead
 53. Hasandić Senad
 54. Alijagić Muamer
 55. Hodžurda Miralem

  Visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close