FotoKultura

Posjeta ministrice kulture i sporta FBiH značajnim kulturno-historijskim spomenicima općine Visoko

Prilikom posjete Visokom, a povodom završetka projekta rekonstrukcije rasvjete na Gradskom stadionu u Lukama, ministrica kulture u sporta FBiH gospođa Zora Dujmović, zajedno sa načelnicom općine gospođom Amrom Babić i saradnicima, obišla je nekoliko najznačajnijih lokaliteta kulturno-historijskog naslijeđa u Visokom: Crkvu sv. Prokopija, Šerefudin Bijelu džamiju, Tabhansku džamiju, Franjevački samostan i gimnaziju te arheološko područje Mili – krunidbenu i grobnu crkvu bosanskih vladara i mjesto stanka bosanske vlastele.
Ministrica je prilikom posjete na licu mjesta upoznata sa značajem i vrijednošću navedenih spomenika materijalne baštine na području općine.
Domaćini na arh. lokalitetu Mili u Arnautovićima bili su predstavnici Zavičajnog muzeja Visoko.
Podsjećamo da je Federalno ministarstvo kulture i sporta Općini Visoko nedavno odobrilo sredstva za projekat izmještanja lokalne saobraćajnice koja presijeca lokalitet napola.
Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa još 1999. godine napravio je projekat “Zaštita arheološkog lokaliteta Arnautovići – Mile” koji je predviđen u tri faze. Do sada je implementirana samo prva, a odnosi se na sanaciju dijela oštećenih zidova – konzervatorske intervencije. Izmještanje puta predstavlja drugu fazu nakon čega bi slijedili radovi na realizaciji prijedloga definitivnog rješenja lokaliteta.

Zavičajni muzej Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close