Porezna uprava FBiH u kontroli zakonitog organizovanja dočeka Nove godine

Pred nastupajuće praznike Porezna uprava Federacije BiH podsjeća sve organizatore novogodišnjeg programa da na vrijeme izvrše pripreme za organizovanje proslave Nove godine, odnosno priređivanje estradnog programa u skladu sa zakonom, kako ne bi doveli u pitanje realizaciju tog projekta.

Inspektori Porezne uprave na području Federacije BiH izvršit će kontrolu ugostiteljskih objekata u kojima se organizuje estradni program, odnosno muzika uživo.

U toku inspekcijskog nadzora predmet kontrole bit će ugovori o autorskom djelu zaključeni između organizatora estradnog programa i izvođača. Posebno će se vršiti provjera da li su ugovoreni iznosi autorskog honorara-naknada za izvođenje programa realni. Također, u skladu sa kantonalnim propisima, kontrolisat će se da li je ispravno obračunata i uplaćena komunalna takse za izvođenje žive muzike.

Inspektori i druga ovlaštena službena lica Porezne uprave izvršit će nadzor da li su organizatori estradnog programa ispunili svoju obavezu obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak (poreza po odbitku ) prilikom svake isplate autorskog honorara izvođačima.

U svim slučajevima nepoštivanja zakona, inspektori će na licu mjesta izdavati prekršajne naloge, te kod organizatora estradnog programa provesti cjelovit nadzor nad zakonitošću poslovanja.

www.magazinplus.eu – Porezna uprava F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close