BiHPolitika

Poreska uprava FBiH: Za podnošenje zahtjeva za otpis kamata još 45 dana

Poreska uprava Federacije BiH je obavjestila poreske obveznike da je za podnošenje zahtjeva za otpis kamata preostalo još 45 dana, odnosno da do 31. decembra ove godine  mogu podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. 

To pravo mogu iskoristiti poreski obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31. decembra 2014. godine.

Poreska uprava Federacije BiH podsjeća da je zakonom propisano da ako poreski obveznik plati dug najkasnije do 31. decembra ove godine, zatezna kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31. decembra 2014. godine, otpisuje se u cjelosti.

Ukoliko se dug izmiri  u periodu od 1. januara 2017. do 30. juna 2017. godine, obračunata kamata otpisaće se samo u iznosu od 50 posto.

Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreskoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao poreskii obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Poreske uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba , u dijelu obrasci.

Za sve dodatne informacije, porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih poreskih ispostava koji se nalaze na web stranici Poreske uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba , u dijelu kontakti, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću PUFBiH.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close