-TopSLIDEVisoko

Podrška Zavičajnog muzeja obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se s ciljem postizanja punoga i jednakoga uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u svijetu i svim društvenim zajednicama. U saradnji sa jedinim udruženjem u Visokom koje okuplja slijepa i slabovidna lica – Udruženje slijepih Visoko, Zavičajni muzej će ovim povodom učestvovati u programu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom s izložbenom postavkom taktilnih fotografija predmeta iz muzejskih zbirki.

Taktilne fotografije muzejskih predmeta su posebno štampani materijal na kojima su slikovni prilozi prilagođeni slijepim i slabovidnim osobama u opipljujućoj reljefnoj formi. One nude taktilne informacije koje ih uvode u svijet historije, umjetnosti, arhitekture, etnografije, orijentalistike – odnosno u opipljivi svijet kulturno historijskog naslijeđa domovine. Odabran je zanimljiv sadržaj iz kolekcija fotografija “Zaostavština Marice Vojnović, Visočanke (1892-1982)”, „Staro Visoko“, te predmeta i dokumenata iz Orijentalne i Etnografske zbirke Zavičajnog muzeja, s legendama i QR kodovima.

Domaćin obilježavanja ovog datuma i održavanja svečanog programa je sala JU MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko, 8.12.2022. sa početkom u 13:00h. Centralna tačka programa je koncert orkestra JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu – CZSD Sarajevo i učenika Škole za osnovno muzičko obrazovanje “Avdo Smajlović” Visoko.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close