Počinje trka za 1917 radnih dozvola u detašmanskoj 2014/2015. godini

Vanjskotrgoviska komora BiH u saradnji sa komorama entiteta raspisala je konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2014/2015.godini.
Na raspolaganju bh. građevinskim kompanijama je 1917 dozvola, od čega 760 dozvola (mjesečno) za oblast građevinarstva, 440 dozvola za djelatnost izolaterstva, te 717 dozvola za ostale djelatnosti (montažerstvo, rudarstvo i druge djelatnosti .
Od ukupnog broja dozvola, 976 se raspodjeljuje Federaciji BiH, 529 Republici Srpskoj, a 412 dozvola posebnog kontigenta za raspodjelu u VTK BiH.
Kontigent od 412 dozvola u VTK BiH raspodjeljuje se u omjeru dvije trećine za preduzeća iz Federacije BiH a jedna trećina za preduzeća iz RS sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Republike Slovenije, a u nedostatku takvih preduzeća i ostala preduzeća iz BiH.
Prijave za konkurs preduzeća mogu podnijeti do 25. 8. 2014. godine.
Raspodjelu detašmana vršit će komisije, koje će o svojim odlukama pisano obavijestiti učesnike konkursa najkasnije 20 dana nakon okončanja konkursnog postupka.
Preduzeća koja ne budu zadovoljna odlukom komisije imat će pravo priigovora nadležnom tijelu u drugostepenom postupku u toku od osam dana.
Prigovor se podnosi putem komisije koje je odlučivala o raspodjelii, a odluka drugostepenog organa je konačna.
Prošle godine, raspodjelu detašmana pratile su afere, optužbe o netrasparentnosti, kao i tvrdnje o tome da je od kompanija uziman novac kako bi dobile radne dozvole.

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close