BiHPolitika

Plan Ministarstva finansija FBiH: Zaduženje od 400 miliona KM u 2016.

U 2016. godini Federacija BiH se planira zadužiti 400 miliona KM kroz emisiju vrijednosnih papira na Sarajevskoj berzi. Ovi podaci izneseni u dokumentu Federalnog ministarstva finansija ukazuju na to da će najveći obim zaduženja biti u drugom kvartalu ove godine kada se očekuje emisija trezorskih zapisa i obveznica u vrijednosti od 160 miliona KM, piše Faktor.

FINANSIRANJE BUDŽETA

U prvom kvartalu 2016. planirano zaduženje iznosi 60 miliona KM, u trećem kvartalu 2016. planirana emisija je 80 miliona KM a u zadnjem kvartalu 100 miliona KM.

Kompletno zaduženje kroz trezorske zapise bi trebalo biti isplaćeno do novembra 2017. godine, s tim da bi se planirano zaduženje od 40 miliona KM na ime obveznica trebalo vratiti 25. maja 2021. godine.

Stručnjaci ističu da su ove metode zaduživanja ponekad nužne, ali da nije dobro pretjerivati. Profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Azra Zaimović objasnila je za Faktor da su trezorski zapisi, za razliku od obveznica, vrijednosni papiri s kratkim rokom dospijeća, odnosno do maksimalno godinu.

“Kada vam nedostaje novca u kućnom budžetu, vi možete na debitnoj kartici “otići u crveno“. Tako i država, putem trezorskih zapisa, kratkoročno se zaduži radi pokrića određenog manjka u budžetu. Entitetska vlada je ta koja odlučuje o zaduženju putem berze”, pojašanjava naša sagovornica.

Prema njenim riječima, obveznice su dugoročno sredstvo i veoma dobar instrument finansiranja dugoročnih kapitalnih investicija.

“Ukoliko želite napraviti sportsku dvoranu, bazen, graditi autoceste, tunele, mostove, za ovo se trebaju izdavati obveznice s dužim rokom dospijeća. Javnom sektoru, koji je investitor, ovo omogućava lakšu realizaciju cjelokupnog projekta pribavljanjem novca na ovaj način”, dodaje Zaimović.

PRIHODI OD KAMATA

Obveznice i trezorske zapise većinom kupuju finansijske institucije, banke i osiguravajuća društva. Prinosima od obveznica, banke pokrivaju svoje troškove ili isplaćuju kamate onima koji drže novac u bankama.

“Ovdje dolazimo do apsurdne situacije u kojoj banke na bazi depozita građana finansiraju budžetski minus kupovinom obveznica ili trezorskih zapisa”, pojašnjava ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Inače, do sada je emisiju vrijednosnih papira u ime Vlade FBiH na Sarajevskoj berzi vršila brokerska kuća SEE Investment Solutions iz Sarajeva. Iz ove kompanije su nam kazali da je, naprimjer, u novembru 2015. prosječna kamatna stopa prispijeća na trezorske zapise FBiH iznosila tek 0,32 posto.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close