PK ZDK: Zaustaviti dalji pad privrede!

Upravni odbor Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona zaključio je sredinom novembra da se privredna kretanja od oktobra prošle godine stalno pogoršavaju. Industrijska proizvodnja bilježi pad od oko 7%, smanjen je broj zaposlenih i sve je više nezaposlenih, prosječna plata od 713 maraka najniža je u Federaciji, te da je situacija najgora u oblasti građevinarstva. Ipak, ovaj kanton je zadržao lidersku poziciju u izvozu i čini oko 1/3 ukupnog izvoza Federacije BiH, odnosno 1/5 izvoza BiH, sa ostvarenim suficitom od oko 38 miliona KM. Zato, pored već upućenih, Upravni odbor kantonalne Privredne komore dopunio je prijedloge za poboljšanje stanja nadležnim organima izvršne i zakonodavne vlasti.

Između ostalog, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona prioritetno predlaže i zahtijeva da se političko stanje na svim nivoima vlasti što prije stabilizuje, te da se aktivnosti izvršnih i zakonodavnih organa usmjere na rasterećenje uslova privređivanja, da se u realizaciji infrastrukturnih investicionih projekata a naročito na dijelovima koridora Vc, koji prolazi kroz ovaj kanton, obavezujuće, više koriste građevinski materijali i radna snaga sa područja ovog kantona, jer to sada nije slučaj, a postoje ozbiljni nagovještaji da će se ova praksa nastaviti, da se prioritetno pristupi realizaciji najvećeg investicionog projekta u Kantonu, izgradnji bloka 8 u „Termoelektrani Kakanj“, vrijednog 450 miliona eura, uz učešće barem 50% kompanija iz metalskog i građevinskog sektora ovog kantona, da se prilikom kreiranja budžeta na svim nivoima za 2013. godinu predvide i provedu konkretne i mjerljive veće uštede u javnom sektoru, da se cijene energenata koje kontroliše država isporučuju izvoznicima pod povoljnijim uslovima, da se budžetski deficiti ne rješavaju ciljanim inspekcijskim kontrolama u kompanijama koje legalno posluju i ispunjavaju svoje obaveze prema državi, da se primjenom dozvoljenih mjera reciprociteta ograniči i kontroliše uvoz svih onih roba koje proizvodimo u dovoljnim količinama i kvalitetu, te da FERK utvrdi tarifne stavove u korištenju električne energije za privredne subjekte pod povoljnijim uslovima, saopštila je Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona.

rtvze.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close