Pet ponuda da dionicu Zenica jug – Klopče, od toga dvije domaće

Na adresu “Autocesta FBiH” iz Mostara pristigle si finansijske ponude za izgradnju autoceste na Koridoru 5C, dionica Zenica sjever – Zenica jug, poddionica Zenica jug – Klopče. Krajnji rok za dostavljenje ponuda je bio 20. juni do 12 sati.
Pristigle su ponude slijedećih ponuđača: “Strabag AG” iz Austrije, “Azvirt LLC” iz Azerbejdžana, “Construcciones Rubau S.A.” iz Španije, “JV: ŽGP” iz Sarajeva i “Euro Asfalt” iz Sarajeva, te “Hering” iz Širokog Brijega.
Dvije od pet pristiglih ponuda su ponude domaćih kompanija koje su dosadašnjim učešćem na izgradnji autoceste u FBiH stekle uslove da se ravnopravno nose na međunarodnim tenderima. U narednom periodu izvšiće se evaluacija pristiglih ponuda nakon čega se očekuje potpisivanje ugovora.
Potpisivanje ugovora za izgradnju i početak izgradnje autoceste Zenica jug – Zenica sjever očekuje se uskoro.
JP “Autoceste FBiH” nastavljaju dalju izgradnju autoceste prema sjeveru naše zemlje. Pored završetka i puštanja u promet 102 kilometra autoceste u toku ove godine, započinje se novi investicioni ciklus u izgradnji autoceste. Radi se o dionicama Zenica jug – Zenica sjever i Počitelj – Međugorje ukupne investicije 250 mil EUR.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close