Patrick S. Moon: Odbacivanje štetnih političkih igara i izbor puta ka pravdi

Ključni element svake uspješne, stabilne i moderne zemlje su jake pravosudne institucije koje jednako poštuju i politički lideri i građani.  Bez tih institucija i mogućnosti njihovog funkcionisanja na način koji je u skladu sa demokratskim principima i zakonom, nijedna država ne može očekivati uspjeh.

Na moje veliko razočarenje, ponovo vidim da su pravosudne institucije državnog nivoa, koje su temelj stabilne Bosne i Hercegovine sa težnjama ka punoj integraciji u Evropu, meta napada političkih lidera iz Republike Srpske.

Tužilaštvo i Sud BiH funkcionišu i obje institucije su priznate kao legitimne od strane međunarodnih sudova.  Građanima se ne mora uvijek svidjeti, niti se uvijek moraju slagati sa konačnim odlukama suda.  Ali, u društvu koje je zasnovano na vladavini zakona, svi građani moraju poštovati sudske odluke.  Ne postoji opcija u kojoj političari mogu birati i odlučivati koju će sudsku odluku poštovati, a koju ne. Nedavno je u mojoj zemlji jedan sudski slučaj izazvao snažne emocije na obje strane, ali je predsjednik Obama, koji je dao naslutiti da on lično nije zadovoljan ishodom, jasno rekao da je porota nakon vijećanja donijela odluku i da je ona konačna. To je bit političkog liderstva: podrška pravosudnom sistemu i u slučajevima kada lično imate drugačiji stav. Oni koji žele srušiti legitimne institucije pravde krenuli su opasnim putem, putem koji nas vodi još dalje od nje.

Ironično je da primjer koji se trenutno navodi kao dokaz neuspjeha pravosudnih institucija BiH zapravo dokazuje da su te institucije legitimne i funkcionalne. Govorim o predmetu Maktouf za koji je Evropski sud za ljudska prava (ECHR) nedavno donio odluku po žalbi na presudu Suda BiH za ratne zločine počinjene 1992. i 1993. godine.  ECHR je utvrdio da postoji problem sa izricanjem presude zbog primjene određenog zakona u ovom slučaju, ali se iznimno potrudio da naglasi da je samo to bio predmet njihovog razmatranja, napisavši: predmet razmatranja stoga nije bila zakonitost njihovih presuda, nego primjena različitih okvira za izricanje presuda za predmete ratnog zločina”. Nadalje, ECHR je utvrdio da nema razloga sumnjati u nezavisnost međunarodnih sudija državnog suda, te je dodatno utvrdio da je bilo u skladu sa zakonom da su neki optuženi procesuirani na državnom, a neki na entitetskom nivou.

U suštini, odlukom je data snažna podrška pravosuđu državnog nivoa BiH, sa jasnom konstatacijom da ono efikasno može procesuirati predmete ratnog zločina. Svaki političar koji nastoji koristiti presudu  u slučaju Maktouf kako bi sugerisao da su ove institucije dokazano nelegitimne, bezočno ignoriše činjenice iz presude koje govore upravo suprotno. Shvatamo, naravno, da je uvijek moguće unaprijediti rad ovih institucija.  To je cilj Strukturalnog dijaloga Evropske unije koji SAD snažno podržavaju i koji je zamišljen kao forum na kojem će politički lideri iznositi svoje zamjerke ili ideje.

Ove napade na pravosudne institucije državnog nivoa vidimo onakvima kakvi oni jesu: oni predstavljaju strah od legitimnih institucija koje bi nekad mogle političare pozvati na odgovornost zbog onoga što rade. Kao što je predsjednik Harry S. Truman jednom rekao: ”To je stari politički trik: ako ih ne možeš ubijediti, zbuni ih.”  Građani BiH zaslužuju bolje od ovih političkih igara i nastojanja da se ljudi zbune i prevare. Zaslužuju političare koji poštuju vladavinu zakona i institucije koje garantuju njegovu provedbu. Zaslužuju lidere koji prihvataju pravosudne i druge institucije kao temelj stabilne, demokratske i prosperitetne zemlje kakvu njeni građani toliko žele.

Autor: Patrick S. Moon

Tekst je preuzet sa bloga Ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close