Ovjera kandidata i kandidatskih listi – ukupno 7.893 kandidata

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na jučerašnjoj sjednici, na osnovu Izvješća o izvršenim provjerama kandidacijskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija ovjerenih za učešće na Općim izborima 2014. godine, pristupilo postupku ovjere onih kandidacijskih listi i kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za ovjeru.

Središnjem izbornom povjerenstvu BiH podnesene su 753 kandidacijske liste sa ukupno 7892 kandidata. Provjerom je utvrđeno da je validnih 480 kandidacijskih listi sa ukupno 4272 kandidata i toliko ih je jučer i ovjerilo Središnje izborno povjerenstvo BiH, dok je za 272 kandidacijske liste provjerom utvrđeno da sadrže nedostatke i u vezi stim Središnje izborno povjerenstvo BiH će političke subjekte čije liste sadrže nedostatke obavjestiti da u roku od 5 dana otklone nedostatke na listama.

Središnje izborno povjerenstvo BiH je jučer odbilo ovjeru kandidatske liste političke stranke „Demokratska stranka invalida BiH“ za Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH- Izborna jedinica 523, jer je ta politička stranka za navedeni nivo vlasti ovjerena u okviru koalicije. Podsjećamo da je odredbama članka 4.13 stavak (1) Izbornog zakona BiH propisano da politička stranka, koja je član koalicije, ne može za isti organ vlasti učestvovati na izborima kao član druge koalicije ili kao posebna politička stranka.

Rok za konačnu ovjeru kandidata i kandidacijskih listi je 08.08.2014. godine.

Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je primilo k znanju Informaciju o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za 2012. godinu sa nalazima revizije. Izvješća o izvršenoj reviziji sa nalazima revizije će do kraja dana biti dostupna javnosti na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, www.izbori.ba.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close