Kultura

Osnovana 505. Bužimska brigada 15.08.1992.

15. augusta 1992. godine formirana je 505. Bužimska brigada. Ova brigada je bila u sastavu Petog korpusa ARBiH. Prvensteno je formirana kao 105. bužimska krajiška pješačka brigada, tog 15. augusta 1992. godine u Bužimu.

Ova brigada se istakla u mnogobrojnim borbama protiv VRS i domaćih izdajnika. Kroz brigadu su prošli mnogi slavni borci, među kojima je najpoznatiji komandant i nosilac “Zlatnog ljiljana”, Izet Nanić. Za vrijeme  agresije na BiH, 505. Bužimska brigada je imala 462 poginula, 2514 ranjenih i 189 nestalih ili zarobljenih boraca.

Akcija, koja se posebno izdvaja, je svakako “Breza '94” kojem je osujećen napad Srpske agresorske vojske na “Bihaćki đep”. VRS je danonoćno vršila artiljerijsko-tenkovsko-pješadijske napade posebno na linije odbrane 505. bužimske viteške brigade. Srpsku stranu predvodio je lično Ratko Mladić. 12. septembra1994. god. snage bosanskih Srba kreću u najjači napad u rejonu Sipa i Križa. Tenkovi VRS zaustavljeni su tek na samim rovovima 505. bužimske brigade. Istovremeno, elitne jedinice Petog korpusa napadaju Mladićeve snage s boka i probijaju linije jedinica VRS koje su, uz velike gubitke, primorane na povlačenje.

Komandu 505. Bužimske brigade sačinjavali su:

Komadant: Izet Nanić
Zamjenik komandanta: Sead Jusić
Načelnik štaba: Fuad Kulauzović
Pomoćnik za bezbjednost: Zijad Nanić
Pomoćnik za logistiku: Ibrahim Cinac

Sastav Brigade: 

1. odred TO Bužim
2. odred TO Bužim
3. odred TO Bužim
Specijalna jedinica Hamze
Specijalna jedinica Gazije
Samostalni vodovi iz združenog odreda TO Bužim

 

Historija

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close