M plusOglasiVisoko

OŠ „Safvet-beg Bašagić“: Upis u prvi razred

Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko

ŠK.2016/2017.GOD.

 

 

UPIS DJECE U PRVI (I ) RAZRED DEVETOGODIŠNJEG ŠKOLOVANJA ŠK.2017/18.GOD.

RASPORED UPISA OD 15.05.DO 25.05.2017.GOD

 

 

Obavještavaju se roditelji da će se upis u prvi razred (I) devetogodišnjeg školovanja obaviti u periodu

OD 15.05.DO 25.05.2017.GOD. U TERMINIMA:

– *(od 15.05.do 19.05.2017.god.) OD 11.00 DO 17.00 SATI

/PONEDJELJAK,UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK I PETAK/

 

– * ( 23.,24. I 25.05 2017.GOD.)OD 08.00 DO 14.00 SATI 

/UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK /

 

Napomena:22.05.2017.GOD.NEĆE BITI UPISA ZBOG IZLETA.
– Na upis obavezno ponijeti rodni list ,ljekarsko uvjerenje djeteta i opservacionu listu i uvjerenje o obavljenom predškolskom obrazovanju.

Roditelji kod učiteljice /na portirnici/treba da preuzmu broj tj. tačno preciziran termin i dan kada žele upisati djete.

 

Brojevi se mogu uzeti 08.,09.,i 10.05 2017.god. u terminu od 8.00-13.30 sati .

 

Hvala na saradnji!

Pedagog škole:

Maida Hadžiabdić

 

DIREKTORICA ŠKOLE:

SELMA TREBO

 

 

 

R  A S P O R E D     U P I S A

 

 

I DAN,PONEDJELJAK, (15.05.2017.GOD.)                               BROJEVI

 

*11.00-12.00 SATI                                                                 1,2,3,

*12.00-13.00 SATI                                                                 4,5,6,

*13.00-14.00 SATI                                                                 7,8,9

*14.00-15.00 SATI                                          10,11

 

PAUZA 15.00-15.30 SATI

*15.30-16.30  SATI                                                          12,13,

*16.30-17.30 SATI                                                                 14,15,

 

II DAN,UTORAK, (16.05.2017.GOD.)                               BROJEVI

 

*11.00-12.00 SATI                                   16,17,18,

*12.00-13.00 SATI                                                                 19,20,21,

*13.00-14.00 SATI                                                                 22,23,24,

*14.00-15.00 SATI                                          25,26,

 

PAUZA 15.00-15.30 SATI

 

*15.30-16.30  SATI                                                          27,28,

*16.30-17.30 SATI                                                                 29,30,

 

III DAN,SRIJEDA, (17.05.2017.GOD.)                               BROJEVI

 

*11.00-12.00 SATI                                   31,32,33,

*12.00-13.00 SATI                                                                 34,35,36,

*13.00-14.00 SATI                                                                 37,38,39

*14.00-15.00 SATI                                          40,41,

 

PAUZA 15.00-15.30 SATI

 

*15.30-16.30  SATI                                                          42,43,

*16.30-17.30 SATI                                                                 44,45,

 

 

IV DAN,ČETVRTAK, (18.05.2017.GOD.)                               BROJEVI

 

*11.00-12.00 SATI                                   46,47,48,

*12.00-13.00 SATI                                                                 49,50,51,

*13.00-14.00 SATI                                                                 52,53,54,

*14.00-15.00 SATI                                          55,56,

 

PAUZA 15.00-15.30 SATI

 

*15.30-16.30  SATI                                                          57,58,

*16.30-17.30 SATI                                                                 59,60,

 

V DAN,PETAK, (19.05.2017.GOD.)                               BROJEVI

 

*11.00-12.00 SATI                                   61,62,63,

*12.00-13.00 SATI                                                                 64,65,66,

*13.00-14.00 SATI                                                                 67,68,69,

*14.00-15.00 SATI                                          70,71,

 

PAUZA 15.00-15.30 SATI

 

*15.30-16.30  SATI                                                          72,73,

*16.30-17.30 SATI                                                                 74,75,

 

 

NAPOMENA:PONEDJELJAK22.05.2017.DAN ŠKOLE NEMA UPISA PRVAČIĆA ZBOG IZLETA

 

 

VI DAN,UTORAK, (23.05.2017.GOD.)                               BROJEVI

 

*08.00-09.00 SATI                                   76,77,

*09.00-10.00 SATI                                                                 78,79,80,

*10.00-11.00 SATI                                                                 81,82,83,

*11.00-12.00 SATI                                          84,85,

 

PAUZA 12.00-12.30 SATI

 

*12.30-13.30  SATI                                                          86,87,

*13.30-14.30 SATI                                                                 88,89,

 

VII  DAN,SRIJEDA, (24.05.2017.GOD.)                               BROJEVI

 

*08.00-09.00 SATI                                   90,91,92,

*09.00-10.00 SATI                                                                 93,94,95,

*10.00-11.00 SATI                                                                 96,97,98,

*11.00-12.00 SATI                                          99,100,

 

PAUZA 12.00-12.30 SATI

 

*12.30-13.30  SATI                                                          101,102,

*13.30-14.30 SATI                                                                 103,104,

VIII  DAN,ČETVRTAK, (25.05.2017.GOD.)                               BROJEVI

 

*08.00-09.00 SATI                                   105,106,107,

*09.00-10.00 SATI                                                                 108,109,110,

*10.00-11.00 SATI                                                                 111,112,113,

*11.00-12.00 SATI                                          115,116,

 

PAUZA 12.00-12.30 SATI

 

*12.30-13.30  SATI                                                          117,118,

*13.30-14.30 SATI                                                                 119,120,

 

.

 

 

Pedagog škole:

Maida Hadžiabdić

 

 

DIREKTORICA ŠKOLE:

SELMA TREBO

 

—————————————————-

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close