BiHPolitika

Općini Kiseljak i Općinski sud u Kiseljaku naložio obustavu radova na imovini „Banje Kiseljak – Hotela Dalmacija“

Općini Kiseljak i Općinski sud u Kiseljaku naložio obustavu radova na imovini „Banje Kiseljak – Hotela Dalmacija“

 

RJEŠENJEM Općinskog suda u Kiseljaku
br: 49 0 P 040381 17 Mo,
od 13.07.2018. godine;

„ODREĐUJE SE MJERA OSIGURANJA i nalaže se …da odmah prestane sa izvođenjem radova kopanja, izgradnje i trasiranja ceste na parceli označenoj kao k.č. … „ pa su nabrojane parcele koje su imovina „Banje Kiseljak – Hotela Dalmacija“.

Vezane objave:
– Da li Hrvatska zna šta finansira u BiH
Kiseljak: Ako laže vlast, ne laže Sud
– Samovolja Općine Kiseljak ili uzurpacija privatnog posjeda
 “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” ili kad vam pravda okrene leđa

Skoro osamnaest godina traje agonija poduzeća iz naslova, a ogleda se u činjenici da nadležni općinski organi u Kiseljaku, temeljem Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije, nikada nije odgovorio na zahtjev poduzeća iz naslova, niti je donesena ikakva odluka od strane upravnog organa.

Općina Kiseljak je demonstracijom političke moći doslovce otela zemljište i imovinu preduzeća iz naslova.

“Da bude jasno, mi nemamo ništa, Općina Kiseljak je to izuzela bez našeg znanja”, ističe Zvonko Marković, direktor ovog dioničarskog  društva – “Načelnik se na vulgaran način postavlja iznad zakona, sprovodi otimačinu temeljnog kapitala privrednog društva “Banja Kiseljak”
Odluka općinskog vijeća Kiseljak : ide se u izgradnju Doma Zdravlja Kiseljak na prostoru društva “Banje Kiseljak-Hotel Dalmacije” kojem općina Kiseljak onemogućava uknjižbu kupljenog kapitala skoro 18 godina. I u čijem su posjedu zemljište i zgrade od 1962. godine.
Nemamo mi ništa protiv izgradnje Doma Zdravlja, i nekakvih socijalni centara, ali ako već žele i veliki su Hrvati neka daju Svoje zemljište i tako dokažu da su veliki, a ne da otimaju tuđe posjede i onemogućavaju privredno društvo da stvara novu vrijednost, zapošljava mlade koji odlaze, u konkretnom slućaju,. “Banja KIseljak-Hotel Dalmacija” d.d.
Društvu je preostalo da svim mogućim pravnim sredstvima zaštiti dioničko društvo od očigledne pljačke koju sprovodi načelnik Općine Kiseljak.” (Podrska pokretanju “Banja Kiseljak-Hotel Dalmacija “)

Iz mnogobrojnih dokumenat viših nivoa vlast i pravosuđa, izdvajamo a primjera radi: Zahtjev za donošenje rješenja za upis nekretnina i prava na nekretnine u jevne knjige – “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” iz 2015. godine, a koji je potpisao direktor Agencije za privatizaciju SBK;
“… predlaže se da Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, sukladno čl. Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i pravo na nekretninama u postupku privatizacije donese ispravu podobnu za upis prava vlasništva u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Kiseljaku i pravo posjeda u Katastru Općine Kiseljak u korist društva “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” d.d. Kiseljak sa 1/1 dijela na gore navedenim nekretninama”.

A “gore” navedene nekretnine su:

“… upisane u Katastarsko knjižni izvadak broj:1098 k.o. Kiseljak, označena kao: k.č. 1274 dvorište površine …. sveukupno 49.542,00 m2….”

Sve izneseno je potvrdila i revizija privatizacije iz 2016. godine, a koja je urađena na zahtjev Načelnika Općine Kiseljak.

12.12.2016. godine je Agencija za privatizaciju F BiH završila reviziju pretvorbe i privatizacije “Hotela Dalmacija” d.o.o. Kiseljak te “utvrdila da je postupak privatizacije proveden u skladu sa članom 23. Zakona o privatizaciji preduzeća, Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća …” – “ista se može ocjeniti ispravno provedenom…”.

U prethodnim objavama se može pratiti hronologija ovog presedana našeg pravosuđa i vlasti.

magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close