Općina Visoko: Rekonstrukcija puta Ginje-Dvor

Programom kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2013. godinu kojeg je Općinsko vijeće Visoko usvojilo na III sjednici održanoj 02.02.2013., između ostalog, planirana su sredstva za rekonstrukciju puta Ginje-Dvor u mjesnoj zajednici Kralupi.

U skladu s tim općina Visoko odabrala je najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova koji obuhvaćaju: mašinsko skidanje zemlje-materijala s bankine, podizanje postojećeg asfalta, zamjenu materijala u planu donjeg stroja, nabavku, dovoz, planiranje i valjanje tampona u uvaljanom stanju, nabavku, dovoz i ugradnju asfalta BNHS u uvaljanom stanju, nabavku i ugradnju betonskih polutica u sloju šljunkovitog materijala, iskop putnog jarka i izradu bankina od jalovine, izmještanje postojeće gradske vodovodne mreže i izgradnju drenaže.

Uvažavajući činjenicu da se radi o jednom od najznačajnijih projekata kapitalnih ulaganja na području općine Visoko odmah nakon nastupanja sezone izvođenja građevinskih radova i povoljnih vremenskih uvjeta u maju mjesecu ove godine pristupilo se izvođenju pripremnih radova koji su u cijelosti okončani.

U toku su završni radovi na rješavanju odvodnje površinskih voda na ukupnoj dionici ceste i finalna priprema za asfaltiranje ceste Ginje-Dvor. Odmah nakon rješavanja odvodnje puta pristupit će se asfaltiranju puta Ginje-Dvor. Projekat izgradnje puta Ginje-Dvor u potpunosti se finansira iz budžeta općine Visoko za 2013.

www.magazinplus.eu – Općina Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close