Općina Visoko olakšava poslovanje investitorima

Slijedom konkretnih mjera i aktivnosti koje je Općina Visoko poduzela procesom pojednostavljenja administrativnih postupaka, potvrdila je da spada u kategoriju općina lidera po pitanju rada na privlačenju investicija i poboljšanju poslovnog okruženja.

To konkretno znači da će poduzetnici u narednom periodu dozvole, odobrenja i saglasnosti dobijati brže i jeftinije uz manji obim potrebne dokumentacije i informacija.

Općina Visoko je također, značajno smanjila naknade i time direktne troškove za privredne subjekte, a konkretan primjer je umanjena naknada za sezonsko zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja ljetnih bašti za skoro 50%, a eliminisano je i podnošenje dokumentacije ukoliko se zahtjev podnosi drugi i svaki naredni put.

Pojednostavljenjem administrativnih procedura povećana je i transparentnost regulative kroz uvođenje Elektronskog registra svih administrativnih postupaka i otvorena je mogućnost za dolazak većeg broja investitora u ovu općinu.

Općina Visoko, kao dio Saradničke mreže za postinvesticionu podršku kompanijama, koju realizuje uz pomoć Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), kontinuirano radi i na servisiranju već postojećih investitora na ovoj općini kako bi im obezbjedila što bolje uslove za reinvestiranje i nastavak poslovanja.

„Tokom procesa u kojem su aktivno učešće imali poslovna zajednica i građani općine, izvršena je detaljna analiza, te značajno unapređenje i pojednostavljenje svih administrativnih postupaka koje provodi Općina Visoko. U prilog tome govori činjenica da se sada sanitarne saglasnosti obavljaju po službenoj dužnosti, bez podnošenja zahtjeva i dokumentacije, te plaćanja takse. Obrt ili slična djelatnost se može osnovati u roku od 6 dana, a Vodna dozvola dobiti u roku od 15 umjesto ranijih 60 dana. Također, pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti, gdje god je to moguće, značajno će skratiti vrijeme i pojednostaviti poslovanje“ pojasnila je načelnica općine Visoko, Amra Babić.

U narednom periodu, na web stranici Općine Visoko biće postavljen Elektronski Registar koji će sadržavati detaljne informacije o svim administrativnim postupcima, kao i mogućnost preuzimanja elektronskog zahtjeva, što će uveliko povećati transparentnost, te smanjiti rizike poslovanja.

Istovremeno, Općina će izgraditi sistem kontinuirane nadogradnje u radu sa privrednim sektorom i obezbijediti mehanizam pravovremene konsultacije sa privatnim sektorom. Sve navedene aktivnosti realizovane su putem Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u BiH koji zajedno provode Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke i Općina Visoko uz pomoć donatorskih sredstava švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close