NARKO-NE: Interkulturalne kreativne sedmice/tjedni IKS

Projekt za prevenciju ovisnosti u radu sa mladima

Interkulturalne kreativne sedmice/tjedni IKS[1] 15.07. – 08. 08. 14. g.

 

Već 7 dana, preko 40 mladih ljudi u Varešu i Novom Travniku provode slobodno vrijeme tokom ljetnog raspusta na način o kojem odrasli mogu samo sanjati.

Naime, mladi su u dobrom i zdravom društvu, sa korisnim i zabavnim aktivnostima, gdje vježbaju životne vještine koje su im neophodne za njihovu i našu zajedničku budućnost, a oko 80 djece, na oba mjesta uživaju u dnevnim radionicama sa kreativnim, sportskim, dramskim i umjetničkim aktivnostima.

Ovim putem,

srdačno Vas pozivamo da nas posjetite i da se kroz druženje sa učesnicima/cama, voditeljima/cama i organizatorima/cama projekta upoznate sa važnošću prevencije ovisnosti i unapređivanja zdravlja putem volonterskog rada mladih u lokalnoj zajednici.

 

Kalendar aktivnosti 2014.

11. 07. – 15. 07.    Prvi susret mladih lidera/ki iz Švicarske i BiH u Novom Travniku

16. 07. – 19. 07.    Zajednički kamp za sve učesnike/ce u lovačkom domu Igrište u Varešu

21. 07. – 05. 08.   Uključivanje djece u svakodnevne radionice na 2 – 3 lokacija u općini

                                Organizirano druženje volontera/ki kroz sportska dešavanja, izlaske, izlete itd.

06.08.                     Kids’ festival“ za svu djecu i mlade, roditelje i prijatelje projekta u centru oba grada

07. 08. – 12. 08.   Evaluacija projekta sa mladima iz Švicarske, Vareša i Novog Travnika

 

A gdje ćete nas naći?

Radionice i aktivnosti se odvijaju na otvorenom i u zatvorenom prostoru:

Vareš:  Srednjoškolski centar „Nordbat 2“; aktivnosti sa djecom: školsko dvorište Budoželje i Vareš

Novi Travnik:  Centar za mlade; aktivnosti sa djecom: školsko dvorište Novi Travnik i Opara

 

Tko je odgovoran?

Općine Vareš i Novi Travnik imenovale su kontakt osobekoje su mladima na raspolaganju za savjetovanje, odobravanje određenih aktivnosti, kao i pomoć pri kontaktima sa institucijama, medijima i firmama.

Gđa Mirjana Blažević, pomoćnica načelnika za opću uprava i društvene djelatnosti, Novi Travnik, 030 795 649

G. Rusmir Berberović, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i BIZ, Vareš, 032 848 104

Kroz projekat potičemo mlade ljude da preuzmu u što većoj mjeri odgovornost za organizacijske zadatke kako bi na taj način mogli učiti kroz praktični rad i iskustvo.

Novi Travnik
Gabrijela Lozančić              063/062-468
Haris Trako                            064/412 63 88

Vareš
Jasmina Pezo      061/071-489
Amina Lulić                          062/011-595

Nositelj projekta je UG NARKO-NE za prevenciju ovisnosti koje ga realizira uz suradnju sa partnerskom organiza-cijom u Švicarskoj Verein IKJF – Interkulturelle Jugendförderung kao i za OU Nova Vizija u Novom Travniku

Zajedno sa svim mladim volonteri/kama, zahvaljujemo Vam se za Vašu zainteresiranost. Na ovaj način pružate nam podršku za ulaganje u prevenciju ovisnosti, za izgradnju zdravog života i svijetle budućnosti svih nas, a posebno djece i mladih u BiH.

s. Magdalena Schildknecht,

Direktorica UG NARKO-NE, 061 893 000

[1]Interkulturalne kreativne sedmice/tjedni IKS je prvi i najstariji projekt Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE. Već 13. put studenti/ce Visoke škole za umjetnosti, za socijalni rad te studenti Pedagoške visoke škole iz Švicarske zajedno sa srednjoškolcima/kama tijekom mjesec dana realiziraju interesantne i zabavne aktivnosti za zajednicu, kao zdravu alternativu umjesto droge i ovisničkog ponašanja,

Ciljevi NARKO-NE projekta usmjereni su na uzroke ovisnosti te na jačanje zaštitnih faktora zdravog razvoja djece i mladih. Educiramo i podržavamo srednjoškolce/ke i studente/ice iz cijele BiH kako bi putem volonterskog angažmana smanjili rizik od nastanka ovisnosti te promovirali zdrav način života u svojim zajednicama.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close