Općina Fojnica: Postoje sve dozvole za gradnju mHE Luke

Povodom okupljana građana ispred zgrade Općine Fojnica te nametanja krivice posljednjih mjeseci ovoj instituciji zbog eventualne izgradnje mini hidrocentrale “Luke”, iz Općine Fojnica je saopćeno da su sva potrebna odobrenja i dozvole u nadležnosti viših organa vlasti, na prvom mjestu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, koje je i izdalo potrebne dozvole za izgradnju ove centrale.
– Od lokalne zajednice građani (mještani Gojevića i Bakovića) traže da se uključi te naredbom zaustavi eventualnu gradnju i ospori akte koje su izdali viši organi. Međutim, time bi lokalna zajednica prekršila temeljno načelo pravnog sistema, a to je načelo zakonitosti koje se ostvaruje u upravnom postupku, da organ koji rješava upravnu stvar je dužan da se pridržava materijalnih propisa koje primjenjuje u rješavanju upravne stvari, kao i odredbi o nadležnosti za vođenje postupka – navodi se u saopćenju.
Oni kažu da bi u slučaju i kada bi se Općina umiješala u proces, samo olakšala investitoru, jer bi na taj način investitor dobio adresanta od koga bi tražio naplatu štete prouzrokovane dosadašnjom osporenom gradnjom.
Bitno je istaći da plan izgradnje mini centrala na području općine Fojnica datira još iz vremena socijalističkog samoupravljanja, kada je Prostornim planom Općine iz 1988. godine planirana izgradnja jedanaest mini hidrocentrala.
Također, Općinsko vijeće Fojnice je svojim zaključkom iz 2003. godine potvrdilo da se tih jedanaest mini centrala uvrsti u novi Prostorni plan općine Fojnica i Srednjobosanskog kantona.
Razlozi zbog kojih je Općina Fojnica prihvatila gradnju mini hidroelektrana su da je Općina Fojnica prije rata imala lošu naponsku mrežu te da je jedna od četiri općine u Bosni i Hercegovini koja nema izgrađen 110 KW dalekovod.
Oni dodaju da će se gradnjom ovih mini centrala poboljšati naponske prilike na području općine i dobit će se sigurnost snabdijevanja električnom energijom na području općine koja je do sada ovisila o drugim lokalitetima.
Što je najbitnije, navodi se, u ovom tranzicijskom periodu, omogućit će se proizvodnja električne energije, a što je osnovni preduvjet za privredni razvoj.
Do sada je na području mjesnih zajednica Prokos i Pridola izgrađeno pet MHE koje su puštene u rad. Iako je i s mještanima bilo problema prilikom gradnje, puštanjem u rad centrala su sve nedoumice riješene i niko nema primjedbu na rad tih centrala.
Navodi se da investitori ovih centrala daju učešće u svim projektima mjesnih zajednica vezanih za poboljšanje infrastrukture. Isto tako, lokalna zajednica ostvaruje prihode na ime koncesione naknade i to je jedan od način punjenja općinskog budžeta.
Kada se uzmu u obzir efekti proizvodnje električne energije putem protočnih mini centrala i oštećenje prirodne sredine koje uzrokuje izgradnja istih, koristi za lokalnu zajednicu su daleko veće od štete koja se može i treba nadomjestiti na različite načine, saopćeno je iz Kabineta načelnika Općine Fojnica.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close