OO SDA Visoko: Javno objavljivanje visine primanja svih budžetskih korisnika

Općinski izvršni odbor SDA Visoko na dvadesetšestoj (26.) redovnoj sjednici održanoj 27.02.2014.godine, analizirao je 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Visoko održanu 22.02.2014. godine te zaključio sljedeće:
Nedopustivo je i naročito drsko ponašanje predstavnika Općinskih službi prisutnih na pomenutoj sjednici, a koji ni nakon višekratnog insistiranja općinskih vijećnika nisu ponudili odgovor na pitanje o broju uposlenih u Općini Visoko, kao i na neka druga pitanja.
Takvo ponašanje najoštrije osuđujemo i cijenimo neprihvatljivim, a imajući prije svega u vidu činjenicu da vijećnici Općinskog vijeća Visoko pri svojim istupima ne predstavljaju sebe lično nego građane koji su ih svojim glasovima i izabrali na te pozicije.
S toga zahtjevamo od Načelnice općine Visoko da javno, a putem lokalnih medija objavi spisak svih uposlenih u Općini Visoko kao i njihove trenutne funkcije u okviru sistematizacije radnih mjesta.
Nadalje, svjesni činjenice da objavljivanje ličnih primanja zaposlenih nije javnog karaktera, ipak Vas pozivamo da s ciljem transparentnosti i informisanja građana objavite i pojedinačne visine posljednje isplaćene plate i drugih primanja (topli obrok, dodatak na platu, regres, dnevnice, putni troškovi i dr.).
Cijenimo moralnim da iste podatke objave i subjekti čiji je osnivač Općina Visoko, a koji su direktno ili indirektno konzumenti budžeta, te na isto pozivamo i:

– JU Dom zdravlja Visoko,
– JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko,
– JU Gradska biblioteka Visoko,
– JU Centar za socijalni rad Visoko,
– JU KSC ‘’Mladost’’ Visoko,
– JU Zavičajni muzej Visoko,
– JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,
– JP ‘’Visokogas’’Visoko,
– JKP Gradska groblja Visoko,
– JKP ‘’Visočica’’ Visoko,
– JP Veterinarska stanica Visoko,
– JP Radio – televizija Visoko,
– JP Aerodrom Visoko.

Procesi koji su pokrenuti unutar reforme javnog sektora za cilj imaju i socijalnu uravnoteženost te objavljivanja ovih podataka predstavlja jedan od koraka ka tome.

Predsjednik OO SDA Visoko – Halim Zukić

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close