Ombudsmeni BiH: Sve je više prijavljenih slučajeva mobinga

U Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH prošle godine je registrovano 257 predmeta koji se odnose na diskriminaciju, što je za 35 odsto više nego 2011. godine, saopšteno je iz ove institucije. I dalje raste i broj žalbi na mobing u odnosu na druge oblike diskriminacije. Ombudsmeni ocjenjuju da je stvarni broj slučajeva diskriminacije daleko veći, jer se građani rijetko odlučuju na korištenje zakonskih mehanizama u slučaju nejednakog tretmana po bilo kojoj osnovi.

U prethodnoj godini Institucija ombudsmena je izdala 35 preporuka kada je utvrdila povrede prava građana, a u slučajevima najgrubljeg kršenja prava, pokrenula je dva prekršajna postupka pred nadležnim sudovima. Institucija ombudsmena vrši i monitoring u nekoliko suđenja u postupcima za zaštitu od diskriminacije, navodi se u saopštenju Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. Svoja zapažanja ombudsmeni će iznijeti u godišnjem izvještaju o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close