Ombudsmeni BiH iniciraju preispitivanje opravdanosti postojanja odbora u javnim ustanovama

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine uputili su Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske i Skupštini Brčko Distrikta inicijativu za preispitivanje opravdanosti postojanja upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama.

– Potreba preispitivanja opravdanosti postojanja upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama je nužnost – ukazuju Ombudsmeni za ljudska prava BiH koji su u prošloj godini zaprimili 100 prigovora na proceduru imenovanja na pozicije u reguliranim organima i 13 na postupak razrješenja, od kojih se 58 prigovora odnosilo na organe upravljanja i rukovođenja javnih ustanova.

Ombudsmeni su, postupajući u predmetima koji se odnose na vladina i ministarska imenovanja, uočili da se promjene u strukturama vlasti automatski reflektiraju i na promjenu upravljačke strukture u reguliranim organima. Iako je visoki predstavnik u BiH nametanjem Zakona želio eliminirati praksu da se na pozicije članova upravnih odbora i nadzornih odbora u javnim preduzećima i ustanovama imenuju osobe bez odgovarajućih kvalifikacija, kao i osobe u sukobu interesa, u ovoj je oblasti i dalje prisutna korupcija, te brojne afere postavljanja nekompetentnih ljudi “po stranačkoj liniji”, navodi se u saopćenju Ombudsmena.

U ovakvoj atmosferi uloga upravnih ili nadzornih odbora je izgubila smisao, a utisak koji se stiče da je opis njihovog posla samo saslušavanje izvještaja rukovodećih organa.

Ombudsmeni upozoravaju na sve izraženiju praksu da se prilikom imenovanja upravljačkih tijela javnih ustanova ne poštuje načelo “zakonitosti” i da se za finansiranje ovih tijela izdvajaju značajna finansijska sredstva.

Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Zakon), Ombudsmenima je dato ovlaštenje nezavisnog praćenja primjene principa vladavine prava u ovoj oblasti.

 

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close