Održano općinsko takmičenje iz matematike

U subotu, 15. marta 2014. godine u OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre, održano je takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola za VI, VII, VIII i IX razred sa područja općine Visoko.

 

Najbolje rezultate VI razreda postigli su sljedeći učenici:

1. Goralija Hanka, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre

2. Dedić Nejla, OŠ “Alija Nametak” Buci

3. Halilbegović Merima, OŠ “Safvet – beg Bašagić” Visoko

 

Najbolje rezultate VII razreda postigli su sljedeći učenici:

1. Smajlagić Amina, OŠ “Safvet – beg Bašagić” Visoko

2. Mušinbegović Amer, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre

3. Šahinović Asja, OŠ “Safvet – beg Bašagić” Visoko

 

Najbolje rezultate VIII razreda postigli su sljedeći učenici:

1. Handžić Emina, OŠ “Safvet – beg Bašagić” Visoko

2. Fejzić Hana, OŠ “Safvet – beg Bašagić” Visoko

3. Resulović Amila, OŠ “Safvet – beg Bašagić” Visoko

 

Najbolje rezultate IX razreda postigli su sljedeći učenici:

1. Hindija Nejra, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre

2. Karavdić Mirna, OŠ “Safvet – beg Bašagić” Visoko

3. Hindija Ajla, OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje

 

Općinska načelnica Amra Babić čestita najuspješnijim učenicima sa željom za uspjehom na kantonalnom i drugim takmičenjima.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close