Izgradnja dječjeg parka u naselju Dahirovac

U naselju Dahirovac počela je realizacija projekta izgradnje dječjeg parka, čije finansiranje u vrijednosti od 18.900,00 KM, osigurano je na osnovu javnog konkursa koji je objavila Ambasada Kraljevine Norveške.

Općina Visoko je putem Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj uputila aplikaciju za dodjelu donacija iz Fonda Ambasade za male projekte u svrhu realizacije projekata koji promovišu inkluziju djece/mladih, mir i pomirenje pomoću kulture i umjetnosti, obrazovanje i omladinu, demokratizaciju i medije, sport, razvoj infrastrukture.

U sklopu radova, planirano je uređenje površine, drveća i cvijeća, te postavljanje klupa i mobilijara za igru i zabavu, te će se izgradnjom ovog dječjeg igrališta omogućiti najmlađim stanovnicima općine Visoko siguran prostor za igru.

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko, na osnovu zaključaka koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća, u narednom periodu počinje s realizacijom novih projekata u cilju stvaranja boljih uvjeta za život svih stanovnika općine Visoko.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close